INTEGRATION OF COMPUTER MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE TRAINING SYSTEM OF YOUNG ATHLETES

Authors

  • Ілля Вако
  • Віталій Кашубв

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-145-156

Keywords:

computer technologies, multimedia, technical skill, basic technique, information environment, hand-to-hand combat

Abstract

The development of the system of training athletes covers a number of priority directions, among which the orientation of the system of training athletes to achieve the optimal structure of competitive activity and the maximum orientation to the realization of individual talents and abilities of athletes regarding the rational structure of competitive activity, the construction of long-term training are highlighted.

Author Biographies

  • Ілля Вако

    Національний університет фізичного виховання і спорту України

  • Віталій Кашубв

    Національний університет фізичного виховання і спорту України

References

Випасняк І.П., Шанковський А.З. Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017.12 (94) 17.12–7.

Гамалий В.В. Теоретико-методические основы моделирования техники двигательных действий в спорте. Киев: Полиграфсервис; 2013. 300 с.

Данильченко ВА, Хлевна ЮЛ. Формування техніки рукопашного бою курсантів МВС України із застосуванням інформаційних технологій. Теорія і методика фіз. виховання. 2015.1.112–8.

Кашуба ВА, Маслова ЕВ, Рычок ТН, Лопацкий СВ. Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения. Наукoвий часoпис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгoманoва. Київ, 2017.6(88)17.37–41.

Кашуба ВО, Голованова НЛ. Інноваційні технології в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки учнівської молоді Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 208 с.

Костюкевич ВМ, Пітин МП, Бріскін ЮА, Богуславська ВЮ. Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації. Вінниця: Планер; 2018. 418 с.

Лапутин АН. Обучение спортивным движениям. Київ: Здоров’я; 1986. 216 с.

Лапутин АН. Дидактическая биомеханика: проблемы и решения. Наука в олимпийском спорт, 2(3). 1995, 42-51.

Published

2023-07-19

Issue

Section

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ