ANALYSIS OF APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM OF PREVENTION OF FUNCTIONAL DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF YOUNG ATHLETES

Authors

  • Дмитро Неволін

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-439-448

Keywords:

basketball players, foot, prevention, technologies, sports training

Abstract

Баскетбол характеризується асиметричним навантаженням на опорно-руховий апарат: нинішній етап розвитку баскетболу характеризується пануванням техніки «однієї руки». Специфіка цього виду спорту полягає у тому, що спортсмен перебуває у вимушеній асиметричній позі поряд з одночасним виконанням одноманітних похилих рухів в умовах граничних фізичних навантажень. Виконання означених рухових актів досягається високою точністю й узгодженістю в роботі всіх елементів опорно-рухового апарату та постійним контролем з боку центральної нервової системи. Мета статті полягає у вивчені та систематизації наукових студій спрямованих на профілактику функціональних порушень опорно-рухового апарату юних баскетболістів. Методи дослідження: аналіз і узагальнення спеціальної наукової літератури (для вивчення й обґрунтування вихідних положень дослідження, визначення його проблемного поля).

Author Biography

  • Дмитро Неволін

    ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

References

Данищук АТ. Корекція порушень склепінчастого апарату стопи юних спортсменів, що спеціалізуються в таеквон-До. [дисертація]. Івано-Франківськ, 2021. 217 с.

Онищенко ВМ. Аналіз рівня фізичного здоров’я дітей 6-7 років, які займаються міні-баскетболом Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал ДДІФКіС. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014.3.77 – 81.

Онищенко ВМ. Вплив занять міні-баскетболом на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей 6-7 років на першому році навчання Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал ДДІФКіС. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2015. 102-106.

Онищенко В. Структура та зміст навчально-тренувального процесу в міні-баскетболі на першому році навчання Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016.4 (74) 16,69-74.

Онищенко ВМ. Структура та зміст навчально-тренувального процесу дітей 6-7 років на першому році навчання міні-баскетболі. [дисертація], Дніпропетровськ: 2016. 268.

Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение :К. : Олимп. литература, 2013. 624 с.

Поплавський ЛЮ. Баскетбол К.: Олімпійська література, 2004. 447 с.

Самойлюк ОВ. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації. [дисертація], Київ, 2021.245 с.

Сушко Р. До питання профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018;29:33–8.

Строганов СВ. Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів [дисертація] Київ, 2019. 234 с.

Холопов В., Безмилов М. Особливості реалізації стандартних положень під час розіграшу м’яча з позиції «check-ball» командами високої кваліфікації в баскетболі 3 × 3. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2020; 4: 43–52 DOI: 10.32652/tmfvs.2020.4.43–52.

Buceta J.М. Basketball forYoung players. Guidelines for coaches / J.M. Buceta, M. Mondoni, A. Avakumovic, L. Killik. – Madrid: FIBA, 2000. - 358 р.

Published

2023-07-19

Issue

Section

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ