HEALTH AND RECREATION PHYSICAL ACTIVITY AS A STRESS PREVENTION FACTOR AMONG STUDENTS DURING DISTANCE EDUCATION

Authors

 • Марія Пальчук
 • Рудольф Сухомлинов
 • Ірина Кенсицька
 • Аліна Даруга

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-56-64

Keywords:

physical activity, students, stress, prevention, distance education

Abstract

Studying in the university is a difficult stage in the life of young people, especially in the conditions of distance education. A large volume of new information, physical and psychological stress, which the student faces, lead to constant tension and stress. Healthrecreational physical activity has many tools in its arsenal that contribute to reducing the level of stress, increasing the body's stress resistance to the influence of negative factors, and improving the psycho-emotional state.

Author Biographies

 • Марія Пальчук

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

 • Рудольф Сухомлинов

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

 • Ірина Кенсицька

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

 • Аліна Даруга

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

References

Бишевець Н, Лазакович Ю. Вплив оздоровчо-рекреаційної рухової активності та поведінки на стрес-асоційовані стани здобувачів вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2023; 4(163):47-51. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).09

Бовкун СВ. Рухова активність та її вплив на здоров’я та працездатність людини. Нотатки сучасної науки. 2022;3:19-20.

Борщова ЗГ, Капралова ВД. Фізична культура як спосіб боротьби зі стресом у студентів. В: Фізична активність і якість життя людини. Матеріали ІІІ науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю; 2022 Трав 06; Харків. Харків; 2022. с. 143-7.

Васильєва ГЮ. Особливості адаптації студентів до дистанційного навчання в умовах війни. В: Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття. Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації; 2022 Серп 18-28; Одеса: Видавничий дім «Гельветика»; 2022. с. 87.

Горопашна С.А., Горошко В.І. Особливості переживання стресу під час пандемії «Covid-19» у студентів в процесі дистанційного навчання. В: Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю; 2022 Лист 24; Полтава. Полтава; 2022. с. 129-131.

Григус ІМ, Хома ОВ. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань чоловіків похилого віку в умовах карантинних обмежень. Rehabilitation & recreation. 2022;(11):163-172

Коваль ОГ. Формування рухової активності студентів під час навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2018;11:189-196

Прокопчук Ю. Необхідність фізичної культури та спорту у житті сучасного студента. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. Вип. 10. Київ–Львів–Бережани– Кєльце; 2022. с. 143-6.

Рубаник ОВ, Хандріка ДР. Гендерні особливості стресу, тривоги та депресії у студентів під час пандемії Covid-19. Терапевтика. 2022;3(2-3):69.

Руденок АІ, Антонова ЗО, Петяк ОВ. Особливості саморегуляції студентів під час дистанційного навчання. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 2022;2(33.72):166-171.

Published

2023-07-21

Issue

Section

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ