Comparative characteristics of functional preparedness of students with different types of position

Authors

 • Олександра Городецька Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
 • Світлана Дмитренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Богдана Куц Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
 • Оксана Хуртенко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-292-301

Keywords:

physical performance, posture disorders, biogeometric profile, assessment standards

Abstract

Topicality Much attention has recently been paid to the student health. Health depends of many factors and is determined by a set of interrelated features: primarily physical performance, functional status of organs and systems of the body, physical development, physical fitness of students. Purpose: The purpose of the work is to conduct a comparative analysis of the functional state of students with different types of posture. Material and methods. The study surveyed 222 students (108 boys and 114 girls). The analysis of the obtained data indicates that only 19.4% of boys and 12.3% of girls have a normal posture. Results. Among students with postural disorders, scoliotic (asymmetric) posture is most common (34.3% of boys and 43.8% of girls), less with stooped (22.2% and 23.7%, respectively), less common with round posture (24.1% and 20.2%). Female students have a lower level of biogeometric posture than boys.The functional state of the level of aerobic productivity, girls, regardless of posture, is higher than boys. Among boys, the level of aerobic performance was not rated higher than "below average", and among girls below "excellent" or "good". It was found that in students with a low level of biogeometric posture profile, the level of aerobic productivity, regardless of gender, is lower than in people with normal posture. Thus, the relationship between the level of biogeometric profile and the level of aerobic productivity, regardless of the type of posture. Conclusions. The functional state of the level of aerobic productivity, girls, regardless of posture, is higher than boys. Among boys, the level of aerobic performance was not rated higher than "below average", and among girls below "excellent" or "good".

Author Biographies

 • Олександра Городецька , Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

  Городецька О. О.; orcid.org/0000-0002-7483-2155; o.gorodetska2022@gmail.com; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова: вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Вінницька обл., 21018, Україна.

 • Світлана Дмитренко , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  Дмитренко С. М.; orcid.org/0000-0001-5934-4893; sdmitrenko73@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

 • Богдана Куц , Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

  Куц Б.; orcid.org/0000-0002-7483-2155; bogdanakuts2022@gmail.com; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова: вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Вінницька обл., 21018, Україна.

 • Оксана Хуртенко , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  Хуртенко О. В.; orcid.org/0000-0002-2498-1515; o.hurtenko2022@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

References

Андрєєва О., Садовський О. (2017). Оцінка рівня рекреаційної культури студентської молоді. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 3. 54-59.

Альошина А., Матійчук В., Остап’як З. (2020). Морфобіомеханічні особливості студенток з різним типом тілобудови. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 35. 3-9.

Асаулюк І.О. (2020). Теоретико-методичні основи професійно прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей: дис. докт. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. Вінниця. 562 с.

Базилевич Н., Волківський М., Самолюк А. (2014). Корекція фізичної підготовленості студентів засобами легкої атлетики в межах здоров'язбережувальної технології. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури"

Випасняк І.П. (2018). Корекційно-профілактичні технології у процесі фізичного виховання студентів із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату: монографія. Івано-Франківськ. 346 с.

Городецька О. О., Куц Б. О., Романенко О. І. (2022). Вдосконалення фізичної підготовленості студентів з порушенням постави. Publishing House “Baltija Publishing”. 132-136

Hakman, A., Andrieieva О, Kashuba V., Nakonechnyi I., Cherednichenko S., Khrypko I., Tomilina Yu., Filak F. (2020). Characteristics of Biogeometric Profile of Posture and Quality of Life of Students During the Process of Physical Education. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20(1). 79-85.

Дмитренко С., Хуртенко О., Герасімішін В. (2019). Впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій в системі фізичного виховання студентів. Фізична культура, спорт та здоровʼя нації. Вінниця. 7. (26). 38-42.

Єфременко В.М. (2020). Баскетбол як засіб реалізації варіативного компоненту у фізичному вихованні студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ,. 7(127). 82-85

Кашуба В. (2021). Теоретико-методичні основи корекційно-профілактичних технологій у процесі занять оздоровчим фітнесом осіб зрілого віку з порушеннями просторової організації тіла. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2. 65-72.

Куц-Бурдейна О., Фурман Ю. (2016). Дослідження розповсюдженості порушення постави серед студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. 24. 90-94.

Куц-Бурдейна О., Фурман Ю. (2017). Вплив бігових навантажень на функціональну підготовленість студенток з порушенням постави. Спортивна наука України. Львів. 1. 38-42.

Маринчук П.І., Асаулюк І.О. (2016). Особливості мотивації до занять фізичної культури студентів музичних спеціальностей. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця. 123–127.

Непша О.В. (2018). Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів. Стратегічне управління розвитку фізичної культури і спорту. Харків. 100–104.

П’ятничук Г.О. (2015). Вплив засобів легкої атлетики на рівень фізичної працездатності студентів упродовж навчального року. Науковий часопис 219 [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 1. 281-285.

Садовський О.О. (2017). Формування рекреаційної культури студентської молоді в процесі фізичного виховання. автореф. дис... . канд.наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ. 20 с.

Сергієнко В. М. (2016). Теоретико-методологічні основи контролю рухових здібностей студентської молоді у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 . Київ. 44 с.

Ткачова А. (2018). Теоретичні засади побудови фізкультурно-оздоровчих занять жінок першого зрілого віку з урахуванням просторової організації їхнього тіла. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк. 32. 43-49

Томіліна Ю. (2016) Технологія занять пілатесом з жінками першого зрілого віку. The Unity of Science. Vena, Austria. 3. 110–112.

Турчина С.Ю. (2009). Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів вузів на різних курсах навчання: автореф. дис... . канд.наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ. 23 с.

Published

2022-06-24

Issue

Section

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ