ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПОСТАВИ

Автор(и)

  • Городецька Олександра Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Дмитренко Світлана Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Куц Богдана Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Хуртенко Оксана Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-292-301

Ключові слова:

студенти, типи постави, порушення постави, функціональний стан

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена високою розповсюдженістю порушень постави серед студентської молоді. Мета дослідження провести порівняльний аналіз функціонального стану студентів з різними типами постави. Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 222 студенти (108 юнаків та 114 дівчат) 2-4 курсів. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково- методичної літератури, метод викопіювання з медичних карт, велоергометрія. Для визначення типу постави використовували удосконалену карту експрес-контролю біогеометричного профілю постави. Результати. Серед студентів найбільше зустрічається осіб зі сколіотичною (асиметричною) поставою (34,3% юнаків та 43,8% дівчат), менше із сутулою (22,2% і 23,7% відповідно), рідше із круглою поставою (24,1% та 20,2%). У студенток-дівчат рівень стану біогеометричного профілю постави нижчий, ніж у студентів-юнаків. У дівчат, які мали порушення постави середні величини РWC170абс та РWC170відн виявилася вірогідно меншими, ніж у дівчат з нормальною поставою. У студентів з порушенням постави зареєстровано меншу, ніж у студенток без порушення постави абсолютну величину показника VO2mах. Відносна величина VO2mах, різнилася більше - на 11,15% . Функціональний стан за рівнем аеробної продуктивності дівчат, незалежно від типу постави, вищий, ніж у юнаків. Серед юнаків рівень аеробної продуктивності у жодного не був оцінений вище ніж «нижче посереднього», а серед дівчат нижче «відмінно» чи «добре». Висновки. у студентів із низьким рівнем біогеометричного профілю постави, рівень аеробної продуктивності, незалежно від статі, нижчий, ніж у осіб з нормальною поставою. Встановлено взаємозв’язок між рівнем біогеометричного профілю та рівнем аеробної продуктивності, незалежно від типу постави.

Біографії авторів

Городецька Олександра, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Городецька О. О.; orcid.org/0000-0002-7483-2155; o.gorodetska2022@gmail.com; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова: вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Вінницька обл., 21018, Україна.

Дмитренко Світлана, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дмитренко С. М.; orcid.org/0000-0001-5934-4893; sdmitrenko73@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Куц Богдана, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Куц Б.; orcid.org/0000-0002-7483-2155; bogdanakuts2022@gmail.com; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова: вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Вінницька обл., 21018, Україна.

Хуртенко Оксана, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Хуртенко О. В.; orcid.org/0000-0002-2498-1515; o.hurtenko2022@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Андрєєва О., Садовський О. (2017). Оцінка рівня рекреаційної культури студентської молоді. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 3. 54-59.

Альошина А., Матійчук В., Остап’як З. (2020). Морфобіомеханічні особливості студенток з різним типом тілобудови. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 35. 3-9.

Асаулюк І.О. (2020). Теоретико-методичні основи професійно прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей: дис. докт. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. Вінниця. 562 с.

Базилевич Н., Волківський М., Самолюк А. (2014). Корекція фізичної підготовленості студентів засобами легкої атлетики в межах здоров'язбережувальної технології. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури"

Випасняк І.П. (2018). Корекційно-профілактичні технології у процесі фізичного виховання студентів із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату: монографія. Івано-Франківськ. 346 с.

Городецька О. О., Куц Б. О., Романенко О. І. (2022). Вдосконалення фізичної підготовленості студентів з порушенням постави. Publishing House “Baltija Publishing”. 132-136

Hakman, A., Andrieieva О, Kashuba V., Nakonechnyi I., Cherednichenko S., Khrypko I., Tomilina Yu., Filak F. (2020). Characteristics of Biogeometric Profile of Posture and Quality of Life of Students During the Process of Physical Education. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20(1). 79-85.

Дмитренко С., Хуртенко О., Герасімішін В. (2019). Впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій в системі фізичного виховання студентів. Фізична культура, спорт та здоровʼя нації. Вінниця. 7. (26). 38-42.

Єфременко В.М. (2020). Баскетбол як засіб реалізації варіативного компоненту у фізичному вихованні студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ,. 7(127). 82-85

Кашуба В. (2021). Теоретико-методичні основи корекційно-профілактичних технологій у процесі занять оздоровчим фітнесом осіб зрілого віку з порушеннями просторової організації тіла. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2. 65-72.

Куц-Бурдейна О., Фурман Ю. (2016). Дослідження розповсюдженості порушення постави серед студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. 24. 90-94.

Куц-Бурдейна О., Фурман Ю. (2017). Вплив бігових навантажень на функціональну підготовленість студенток з порушенням постави. Спортивна наука України. Львів. 1. 38-42.

Маринчук П.І., Асаулюк І.О. (2016). Особливості мотивації до занять фізичної культури студентів музичних спеціальностей. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця. 123–127.

Непша О.В. (2018). Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів. Стратегічне управління розвитку фізичної культури і спорту. Харків. 100–104.

П’ятничук Г.О. (2015). Вплив засобів легкої атлетики на рівень фізичної працездатності студентів упродовж навчального року. Науковий часопис 219 [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 1. 281-285.

Садовський О.О. (2017). Формування рекреаційної культури студентської молоді в процесі фізичного виховання. автореф. дис... . канд.наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ. 20 с.

Сергієнко В. М. (2016). Теоретико-методологічні основи контролю рухових здібностей студентської молоді у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 . Київ. 44 с.

Ткачова А. (2018). Теоретичні засади побудови фізкультурно-оздоровчих занять жінок першого зрілого віку з урахуванням просторової організації їхнього тіла. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк. 32. 43-49

Томіліна Ю. (2016) Технологія занять пілатесом з жінками першого зрілого віку. The Unity of Science. Vena, Austria. 3. 110–112.

Турчина С.Ю. (2009). Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів вузів на різних курсах навчання: автореф. дис... . канд.наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ. 23 с.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ