ANALYSIS OF TRAINING PROGRAMS FOR SKIERS FROM AROUND THE WORLD

Authors

  • Iryna Bui

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-521-530

Keywords:

skiing, biathlon, curriculum, preparation, training process

Abstract

The article analyzes the peculiarities of building the training process of the Finnish training system and the training system of Ukrainian athletes. The analysis of the curriculum has shown that the Finnish system of training skiers is based on the creation of clubs, since this is the basic system of organizing the training process. A ski club is an attractive and stimulating environment for creating a solid foundation for a lifelong passion. The ski training system is developed in accordance with the recommendations of the Finnish Olympic Committee. The curriculum for children's and youth sports schools in Ukraine is based on many years of experience of coaches and specialists in winter Olympic and non-Olympic sports. The training program for Ukrainian skiers is aimed at systematizing the training process from initial training groups to groups of higher sports skills, providing coaches with a unified planning structure, a system of means and methods of physical education. The curricula envisage adherence to the same principles of ski training. The methods and means of training differ between schools. The requirements stipulated in the training programs for skiers in both countries are mandatory for all clubs and youth sports schools and must be implemented in accordance with training locations, climatic conditions, material and technical facilities, etc.

Author Biography

  • Iryna Bui

    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

References

Асаулюк І., Буй І. Організація фізичної підготовки в різні періоди спортивного тренування біатлоністів. Фізична культура, спорт та здоров‘я нації: збірник наукових праць. Вип. 9(28). Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. С. 106-111.

Бурла А.О. Фізична та технічна підготовка юних біатлоністів: навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2015. 183 с/

Бурла А. О. Побудова тренувального процесу юних біатлоністів з використанням спеціальних вправ лижогоночної, стрілкової та комплексної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 2(43) 14. С. 29–31.

Бурла А. О. Спрямованість тренування юних біатлоністів у підготовчому та змагальному періодах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К. : Олімпійська література, 2011. №1. С. 31-33.

Дорофєєва Т. І. Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» . Харків, 2008. 21 с.

Карленко В. П. Поліфонія біатлону. Олімпійська арена. 2011. № 4. С. 46 - 49.

Карленко В. П., Бринзак В. М., Шамрай Г.І., Зубрілов Р. О. Цільовий підхід в системі тренування та змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, Вінниця. 2015. Т2. №19. С. 148 – 164.

Кравченко О. Змагальна діяльність біатлоністів високої кваліфікації: проблеми та перспективи. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018. №4. С.15 – 24.

Латіна Г. О., Приходченко Т. С. Методика оцінки якості засобів відновлення у підготовчому етапі тренувального процесу лижників-гонщиків. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення. Суми: Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. Т.I. С. 250–253.

Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування: навчальний посібник. Суми: Університетська, 2013. 184 с.

Мулик В.В. Використання різних видів спеціальної підготовки юних біатлоністів протягом річного макроциклу. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту : збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 12–13 березня 2015 р. Харків, 2015. С. 42 47.

Мулик В. В. Сучасні аспекти побудови тренувального процесу спортсменок. Слобожанський науково-спортивний вiсник. Харків : ХДАФК, 2016. № 5 (55). С. 57–62.

Навчальна програма з лижних гонок для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ. 2017. 110 с.

Ратов А.М., Ворона В.В. Відновлення фізичної працездатності кваліфікованих біатлоністів в річному циклі підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. Вип. 1. С. 372–377.

Baca A., Kornfeind P. Stability analysis of motion patterns in biathlon shooting. Human Movement Science. 2012, vol.31, pp. 295–302. doi:10.1016/j.humov.2010.05.008

Paugschová B. Teória a metodika športového tréningu v biatlone. Banská Bystrica : FHV UMB, 2004. 160 s.

https://arkisto.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/27040/suomalainen_latu_-_tieto_ja_taito__sisu.pdf

Published

2023-10-24

Issue

Section

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ