2015: Випуск XXIII

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 23. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука.– Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2015. – 286с.  
Опубліковано: 04.06.2018

Весь випуск