2014: Випуск XXII

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія : Історія : Збірник науко-вих праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014. – 290 с.

Опубліковано: 06.06.2018

Весь випуск