2009: Випуск XVI

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 16. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2009. – 250 с.

Опубліковано: 06.06.2018

Весь випуск