2009: Випуск XV

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 15. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2009. – 328 с.

Опубліковано: 06.06.2018

Весь випуск