2007: Випуск XII

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вин. 12. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2007. – 405 с.

Опубліковано: 06.06.2018

Весь випуск