Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Коломієць А. М.– Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, проректор з наукової роботи; доктор педагогічних наук, професор

Відповідвльний редактор:


Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Навчально-науковий інститут педагогіки, психології та підготовки спеціалістів вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Заступник головного редактора:

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор дослідник кафедри педагогіки та професійної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології та підготовки спеціалістів вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Відповідальний секретар:

Галузяк Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, професор кафедри педагогіки та професійної освіти Навчально-науковий інститут педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Члени редколегії:

 

Лазаренко Н. І. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ректор; доктор педагогічних наук, професор.

Гуревич Р. С. -Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології та підготовки спеціалістів вищої кваліфікації; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Мазур Пьотр - Вища Державна Професійна Школа м. Хелм, завідувач кафедри педагогіки, доктор габілітований, професор (Польща).

Паламарчук О. М. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри психології та соціальної роботи; доктор психологічних наук, професор.

Гурал-Пулроле Йоланта -Старопольська школа вища в м. Кельце, ректор; доктор габілітований, професор (Польща).

Шурек-Борута Аліна -  Університет Шльонського у Катовіце, керівник закладу суспільної педагогіки та міжнародної освіти; доктор габілітований, професор (Польща).

Бохенсько-Влостовська Катажина -Педагогік-Вища школа соціальних наук у Варшаві, ректор (Польща). 

Громов Є. В. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, старший викладач кафедри педагогіки та професійної освіти; кандидат педагогічних наук, доцент.

Коломієць Д. І. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри технологічної освіти, економіки та безпеки життєдіяльності; кандидат педагогічних наук, доцент.

Лящ О. П. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри психології та соціальної роботи; доктор психологічних наук, доцент.

Чухрій І. В. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри психології та соціальної роботи; доктор психологічних наук, доцент.