Поточний номер

2024: Випуск 77

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2024. – Випуск 77. – 110 с.

Опубліковано: 2024-05-21

Весь випуск

Переглянути всі випуски

У Навчально-науковому інституті педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з 1999 року функціонує наукове фахове видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія», на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної педагогіки і психології: питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, історії педагогіки, педагогічної психології. 

Журнал індексується в базах даних:
Index Copernicus Journals Master List
Наукова періодика України Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Здійснюється розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України.

Збірник наукових праць "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія" входить до переліку фахових видань (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019).

ISSN 2415-7880 (Online), ISSN 2415-7872 (Print)

Рік заснування: 1999.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів психолого-педагогічних інноваційних досліджень.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8412 видане Міністерством юстиції України 06.02.2004 р.

Редакційна колегія журналу, до складу якої входять провідні українські, польські та угорські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування всіх статей. Авторами статей окрім українських науковців є вчені з Польщі, Німеччини, Словаччини, Росії. Наукове видання активно співпрацює з вищими навчальними закладами і науковими установами України та зарубіжжя. Співпраця відбувається у формі розміщення інформаційних матеріалів, публікації наукових статей, проведення наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику. «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються студентам як джерела під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін.

Редколегія видання запрошує усіх бажаючих до співпраці та публікації наукових статей. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів, аспірантів та докторантів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної педагогіки та психології.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас надсилати матеріали до збірника наукових праць "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія" (випуск 78), що входить до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (педагогічні науки).

Матеріали надсилати на електронну поштову скриньку naukzapped@gmail.com.

Контактний телефон: ☎ 097 531-79-73 (Опушко Надія Романівна – технічний редактор).