МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-7-12

Автор(и)

  • АЛЛА БЕЛЬДІЙ

Ключові слова:

коучинг-технологія, соціальна компетентність, здобувачі освіти, методи коучинг-технології

Анотація

У статті проаналізовано методичні аспекти використання коучинг-технології для формування соціальної компетентності здобувачів освіти. Описано основні характеристики коучинг-технології; функції викладача-коуча та його модель поведінки. Визначено завдання, на вирішення яких спрямована коуч-технологія, напрями, види коучингу; принципи, яких необхідно дотримуватись у процесі формування соціальної компетентності здобувачів освіти. Наведено приклади методів коучинг-технології, які використовували в роботі зі здобувачами освіти у Вінницькому медичному фаховому коледжі імені академіка Д. Заболотного.

Біографія автора

АЛЛА БЕЛЬДІЙ

https://orcid.org/0000-0002-5393-0880

beldiialla@ukr.net

аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти

та управління освітніми закладами

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Акімова О.В. Формування творчого мислення майбутнього вчителя: Монографія. Вінниця, 2013. 365 с.

Борова Т. А. Концепція освітнього коучингу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. Випуск 12. С. 12‒16.

Бородієнко О. В., Музичко, Л. В. Методологічні засади використання інструментів коучингу в сучасній професійній освіті. Молодий вчений. 2014. Випуск 2. С. 22‒25.

Братко М. В. Академічний коучинг: поняття та сутність діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2022. Випуск (37(1). С. 6-13.

Волошина О. В. Роль моральних відносин між учителем і учнями в навчально-виховному процесі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2014. Випуск 41. С. 66‒70.

Горук Н. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2015. Випуск 11 (1). С. 99-104.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: монографія. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Лазаренко Н.І., Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Сер. : Педагогіка. Одеса : ПНПУ, 2016. Вип. 3 (110). С. 47-52.

Нежинська О.О. Основи коучингу: навчальний посібник. Київ; Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС»,2017. 220 с.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова, В. М. Галузяк [та ін.]. Вінниця : Нілан, 2014. 416 с.

Педагогічний супровід особистісно-професійного професійного розвитку майбутнього вчителя / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.]. Вінниця: «Твори», 2019. 340 с.

Поберезська Г. Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ. Технологія і техніка друкарства. 2017. Випуск 4. С. 99‒107.

Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.]. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 248 с.

Романова С. М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2010. Випуск 3. С. 83‒83.

Рудницьких О. В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2014. Випуск 2. С. 173‒176.

Сидоренко В. В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2014. Випуск 3(14). С. 13‒19.

Хмельницька О. С. Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу. Молодий вчений. 2017. Випуск 6. С. 315-319.

Хоменко-Семенова Л. О. Коучинг як ефективна технологія формування успішного студента. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2015. Випуск 7. С. 135‒139.

Шахов В. І. Технологія коучингу як психологічний ресурс для розвитку інновацій. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2016. Випуск 48. С. 174-177.

Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. 364 с.

Bresser, F., & Wilson, C. (2010). What is coaching? In: J. Passmore (Ed.), Excellence in Coaching: The Industry Guide (pp. 9–26). London: Kogan Page.

Brock, V. G. (2008). Grounded theory of the roots and emergence of coaching (Doctoral dissertation, International University of Professional Studies). URL: http://libraryofprofessionalcoaching. com/wp-app/wp-content/uploads/2011/10/ dissertation.pdf

Dmitrenko N., Voloshyna O., Beldii A., Hrebenova V., Zelinskyi V., Pinaieva O. (2023). Formation of adolescents` social competence in educational institution environment institution environment. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, 2023. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 158-167.

Dmitrenko, N., Voloshyna, O., Budas, Iu., Klybanivska, T. (2021). Formation of Ethical Culture of Intending Educators in the Educational Process of Higher Education Institution. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 28th - 29th, 2021. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, Vol.I, 95-104.

Goldsmith, M., Lyons L., Freas A. (2000) Coaching for leadership: how the world's greatest coaches help leaders learn. New York: Jossey-Bass. 216 p.

Kee, K. M., Anderson, K. A., Dearning, V. S., Harris, E. & Shuster, F. A. (2010). Results coaching: The new essentials for school leaders. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Knight, J. & van Nieuwerburgh, C. (2012). Instructional coaching: A focus on practice. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 5(2), 100-112.

Pechac, S., & Slantcheva-Durst, S. (2021). Coaching Toward Completion: Academic Coaching Factors Influencing Community College Student Success. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 23(3), 722–746.

Robinson, C. E. (2015). Academic/success coaching: A description of an emerging field in higher education (Doctoral dissertation, University of South Carolina, Columbia). URL: http:// scholarcommons.sc.edu/etd/3148

Toll, Cathy A. (2018). Educational Coaching: A Partnership for Problem Solving. ASCD.

Van Nieuwerburgh, C., and Barr, M. (2016). “Coaching in Education”, in Tatiana Bachkirova, Gordon Spence and David Drake (Eds.) The SAGE Handbook of Coaching. Sage. URL: https://au.sagepub.com/en-gb/ oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418

Whitmore, J. (2017). Coaching for Performance: The principles and practice of high-performance leadership. Nicholas Brealey. URL: https://coachinghataroknelkul.hu/wp-content/uploads/2019/03/A-k%c3%b6nyv _Coachingfor- Performance.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ