2019: Випуск 57

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2019. – Випуск 57. – 208 с.

Опубліковано: 2019-05-03

Весь випуск