2019: Випуск 58

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2019. – Випуск 58. – 216 с.

Опубліковано: 2019-09-08

Весь випуск