2019: Випуск 59

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2019. – Випуск 59. – 172 с.

Опубліковано: 2020-02-15

Весь випуск