2019: Випуск 60

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2019. – Випуск 60. – 185 с.

Опубліковано: 2020-03-04

Весь випуск