ЗАГАЛЬНО ДИДАКТИЧНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ УМІНЬ

Автор(и)

  • Краснобаєва Тетяна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Галайдюк Микола Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Мельничук Микола

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-45-53

Ключові слова:

заклад вищої освіти, студенти, фізичне виховання, рухові завдання

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті
розглядається методика формування
фізкультурно-спортивних умінь, а також
дається характеристика методів
формування рухової функції. Правильний
підбір та застосування методики з
формування рухових умінь забезпечує
підвищення фахової майстерності
викладача, а також дає змогу підвищити
ефективність фізичного виховання та його
вплив на засвоєння студентами великого
обсягу загально-підготовчих, спортивних,
ігрових і танцювальних вправ.
Мета. Здійснити теоретичний аналіз
загально дидактичних методів формування
фізкультурно-спортивних умінь на
заняттях з фізичного виховання в закладах
вищої освіти.
Методи дослідження. У роботі
використовувались такі методи:
теоретичний аналіз та узагальнення
навчальної та науково-методичної
літератури, педагогічне спостереження.

Біографії авторів

Краснобаєва Тетяна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Краснобаєва Т. М; orcid.org/ 0000-0002-9607-4287; tatianaprofua@gmail.com;  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Галайдюк Микола, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Галайдюк М. А.; orcid.org/0000-0003-3250-1005; halaidiuk.kolya@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Мельничук Микола

Мельничук М. П.; orcid.org/ 0000-0001-8381-4939; m.melnychuk2022@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Боляк Н.Л. (2009). Сучасні підходи до проблеми вдосконалення процесу фізичного виховання студентської молоді. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК. 2. 23-25.

Войнаровський А.М. (2013). Протиріччя й проблеми традиційної системи фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України. Рhysical education, sport and health culture in modern society. 2 (22). 6-9.

Горобей М.П., Чалий О.С., Дерябкина Т.В, Самойленко В.П. (2018). Спортивні ігри як важливий компонент здорового способу життя студентів. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. Т.2. 9-11.

Дутчак М.В., Трачук С.В. (2012). Методологічні засади організації фізичного виховання в навчальних закладах України. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2. 11-16.

Іваненко Т.В. (2013). Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. 30. 532-536.

Костюкевич В.М. (2016) Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки: монография. 2-е изд. К.: КНТ. 683 с.

Кенсицька Ш.Л. (2017). Формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання. Дис. канд. наук з ф.в. та сп.: 24.00.02 — фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. К. 278 с.

Круцевич Т.Ю. (2017). Теорія та методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. [Підручник]. К.: Олімпійська література. 392 с.

Кудрявцев М.Д., Гаськов А.В., Кузьмин В.А., Єрмаков С.С. (2016). Успешность развития общих и специальных физических качеств на различных стадиях подготовки боксеров-студентов. Физическое воспитание студентов. 1. 4-12.

Левків B.I. (2001) Шляхи оптимізації фізичного виховання в ocвітнix закладах. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді. Львів. 56-58.

Мандюк А.Б, Ярощук М.Я., Літкевич О.А. (2014). Порівняльний аналіз тестів фізичної підготовленості в Україні та зарубіжних країнах. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК. 2 (40). 90-94.

Платонов В.Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: [учеб. для тренеров] : в 2 кн. К.: Олимп. литература. 680 с.

Положення про фізичне виховання i масовий спорт зi студентами перших, других, третix кypciв у Вінницькому державному педагогічному університеті iменi Михайла Коцюбинського на 2017-2018 н.р. Уклад.: М.А. Галайдюк, Т.М. Краснобаева; 1нститут фізичного виховання i спорту Вінницького державного педагогічного університету iменi Михайла Коцюбинського. 2017.12 с. (Нормативний документ).

Сичов С.О. (2009). Фізична активність як фактор зміцнення здоров'я та підвищення працездатності студентської молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків. 12. 173-175.

Чернишенко ТМ, Хоронжевський ЛЄ (2019). Характеристика ритму студентів факультету фізичного виховання і спорту Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості [Електронне видання]: збірник статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 21-22 березня 2019 р.)/гол. ред. ВМ Пристинський. Слов’янськ. C. 405

Шиян Б.М, Вацеба О.М. (2008). Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні і спорті:[навчальний посібник]. Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан. 276 с.

Вaldi K.A. (1991). An Overview of Physical Fitness of Female Cadets at the Military Academies. Milit. Med. 156. (10). 537-539

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ