2020: Випуск XXXIII

					##issue.viewIssueIdentification##

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 33. Збірник наукових праць / За заг.
ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 128 с.
DOI: 10.31652/2411-2143-2020-33

Опубліковано: 01.10.2020

Весь випуск

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ