ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ АРХЕОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-25-30

Автор(и)

  • ДЕНИС КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ

Ключові слова:

археологія, урок, речові джерела, артефакти

Анотація

У статті розглянуто використання досягнень археологічної науки в навчальному процесі на уроках історії, математики, фізики, хімії, біології, географії, основ правознавства, громадянської освіти в закладах загальної середньої освіти. Зосереджено увагу на використанні в різних формах класно-урочної системи здобутків археології, наведено приклади та зосереджено увагу на особливостях такої роботи під час навчально-виховного процесу. Засіб формування інтересу до пізнавальних здібностей та виховного потенціалу здобувачів освіти все більше набуває популярності, заслуговує на широку увагу учасників освітнього процесу.

Біографія автора

ДЕНИС КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ

https://orcid.org/0000-0001-7163-5239

DK_24@i.ua

кандидат історичних наук, доцент соціально-гуманітарної кафедри,

Університет економіки і підприємництва,

вул. Героїв Майдану, 13, м. Хмельницький

Посилання

Археологія в школі. um.co.ua. Учбові Матеріали для студентів і школярів України. URL: http://um.co.ua/5/5

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Бакка Т. В., Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В. Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. 240 с.

Демидюк О. В., Ткаченко О. К., Федьович М. В. Нетрадиційні уроки фізики в школі: Навчальний посібник для фізичних спеціальностей. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 318 с.

Корсак К. Освітній вибір для України-ХХІ – ноонауки чи стеам? STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2017 року, м. Київ. Київ : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017. С. 52–56.

Кримінальний кодекс України прийнятий 05.04.2001 № 2341-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Нємцев І. В. Формування знань з археології в школі. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал. Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. Макаренка. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. № 1 (6). С. 188–191.

Левко В. І. Урок на тему: «Застосування інтеграла». Методичний вісник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. 2016. №3. С. 34–41.

Про охорону культурної спадщини : Закон України, прийнятий 8 червня 2000 року № 1805-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805- 14#Text

Скирда В. В., Мірошниченко М. С. Археологія в школі. Методичний вісник історичного факультету. Харків : Консум, 2002. № 1. C. 59-61. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/ 385/1/Skirda_Miroshnichenko.pdf

Стеблій Н. Методика фізико-географічного опису археологічних пам’яток. Археологічні дослідження Львівського університету. 2003. Вип. 6. С. 231-237. URL: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/17steblij.pdf

Стеценко І. В., Овчаренко І. Ю. Усі уроки хімії. 11 клас. Харків : Вид. група «Основа», 2019. 272 с. (Серія «Усі уроки»).

Фесенко Л., Поліщук В. Гліб Івакін формуються зі знахідок чорних археологів. URL: https: www.ukrinform.ua/rubric-culture/2296194-glib-ivakin-golova-spilki-arheologivukraini.html

Чінчой А. Використання археологічного матеріалу на уроках математики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2014. Вип. 6(2). С. 34–39. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2014_6%282%29__ 8

Яніш Є. Ю. Археозоологія – дисципліна на межі наук. Вісник Національної академії наук України. 2016. № 7. С. 55–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ, Д. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ АРХЕОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-25-30. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 25–30. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/576

Номер

Розділ

ДИДАКТИКА