2023: Випуск 75

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2023. – Випуск 75. – 123 с.

Опубліковано: 2023-11-29

Весь випуск

ДИДАКТИКА