УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-75-80

Автор(и)

  • ТЕТЯНА КУЧАЙ
  • ВІТАЛІЙ ГОНЧАРУК
  • ОЛЕНА БІДА

Ключові слова:

удосконалення освітнього процесу, професійна підготовка, майбутні учителі хімії, Web-технології, інформаційне суспільство, хмарні технології

Анотація

У статті показано шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів хімії шляхом використання Web-технологій. Застосування сучасних Web-технологій дозволяє вчителю вирішувати низку завдань дидактичного й організаційного характеру. Виокремлено основні завдання процесу навчання хімії шляхом використання Web-технологій. Для удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів хімії шляхом використання web-технологій розкрито значення семпл-технології; показано важливість технології форсайту; технологій, що є необхідними для удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів хімії - Idea Mixer та освітній геокешинг. В основу проектування педагогічної системи підготовки майбутніх учителів хімії до використання Web-технологій у професійній діяльності покладено соціально-дидактичні передумови та концептуальні положення, що розкриті у статті.

Біографії авторів

ТЕТЯНА КУЧАЙ

https://orcid.org/0000-0003-3518-2767

e-mail: tetyanna@ukr.net

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти,

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

площа Кошута, 6 м. Берегово

ВІТАЛІЙ ГОНЧАРУК

 https://orcid.org/0000-0002-3977-3612

goncharuk424@ukr.net

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

вул. Садова, 2, Умань

ОЛЕНА БІДА

https://orcid.org/0000-0002-0448-0852

e-mail: tetyanna@ukr.net

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

площа Кошута, 6 м. Берегово

Посилання

Волошина О. В. Інтерактивна компетентність сучасного вчителя як запорука ефективності освітнього процесу. Інноватика у вихованні: зб. наук. праць. Рівне: РДГУ. 2020. №12. С. 111-118.

Галузяк В.М. Компоненти, критерії та рівні особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2021. Вип. 67. С. 146-156.

Гуревич Р. С., Грабійчук Л. Е., Герасименко Н. В. Професійна освіта в XXI столітті: проблеми і перспективи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2020. Вип. 63. С. 103-108.

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Опушко Н.Р. Інтеграційні тенденції в підготовці сучасного вчителя. Трудова підготовка в рідній школі. 2021. 3(151). С. 12-18.

Дем’яненко В. О., Ічанська Н. В. Використання сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2019. Т. 2 (54). С. 83-86.

Каплінський В. В. Науково-теоретичні основи дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2019. Вип. 59. С. 70 – 76.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки. Українська полоністика. 2019. Випуск 16. С. 112-121.

Козяр М., Маланюк М., Дзюба П. Впровадження інноваційних технологій дистанційного навчання у підготовку майбутніх офіцерів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2023. № 1 (125). С. 291-301.

Котелянець Ю. Використання Web-технологій під час іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. Міжнародний науковий журнал «Граль науки». 2021. №9. С. 315320.

Кочубей О. Передумови проектування педагогічної системи підготовки майбутніх учителів хімії до використання web-технологій у професійній діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2023. Вип. 68. С. 106113.

Кочубей О. Підготовка майбутніх учителів хімії до використання web-технологій для наочно-модельного навчання учнів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2023. №1. С. 27–35.

Науменко О. М. Методика підготовки занять з вивчення хімічних технологічних процесів з використанням Інтернет-ресурсів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 41, вип. 3. С. 178-186.

Фрицюк В. А., Фрицюк В.М. Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійного саморозвитку вчителя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2021. Вип. 67. С. 93-98.

Шиян Н., Криворучко А., Стрижак С. Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. 1(48). С. 450–454.

Gurevych R. S. Develop Hearlthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca pentru Educate Multimensionla. 2020. 12. ISSUE 3. P. 24-43.

WEB-технології: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем» /Укладач: О. С. Бунке ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 28 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КУЧАЙ, Т., ГОНЧАРУК, В., & БІДА, О. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ : DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-75-80. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 75–80. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/585

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА