ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-44-48

Автор(и)

  • ОЛЕНА БІДА
  • ІЛЬДІКО ОРОС
  • АНТОНІНА ЧИЧУК

Ключові слова:

громадянська відповідальність, система освіти, виховання громадянина-патріота, виховна робота, загальнолюдські моральні цінності

Анотація

У статті обґрунтовано структуру громадянської відповідальності як цілісної системи, що включає такі підсистеми, які характеризують природні, соціальні якості громадянськості, взаємопов’язані синергетично та ієрархічно; з’ясовано основні позиції, що враховуються у конструюванні динаміки й структури формування громадянської відповідальності особистості. Одним із актуальних факторів і засобів формування громадянськості є українознавство, вивчення свого родоводу, місця, де народилися особистість. Окреслено складові елементи структурної частини моделі громадянської культури особистості (на рівні трьох підсистем).

Біографії авторів

ОЛЕНА БІДА

https://orcid.org/0000-0002-0448-0852

e-mail: tetyanna@ukr.net

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

площа Кошута, 6 м. Берегово

ІЛЬДІКО ОРОС

https://orcid.org/0000-0001-7300-9362

e-mail: ildiko@kmf.uz.ua

доктор філософії, доцент, президент,

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

площа Кошута, 6 м. Берегово

АНТОНІНА ЧИЧУК

https://orcid.org/0000-0002-9982-3634

toniabida@ukr.net

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки, психології, початкової,

дошкільної освіти та управління закладами освіти,

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

площа Кошута, 6 м. Берегово

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості: [підручник]. Київ : Либідь, 2008. 848 с.

Виховання громадянської культури. URL: http://readbookz.com/book/172/5496.html

Виховання громадянськості старшокласників. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7914/97/

Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5–9 клас. Посібник для вчителя Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. Х. : Вид. група «Основа», 2017. 136 с.

Гуревич Р. С., Гордійчук Г. Б., Кадемія М. Ю., Кобися В. М., Коношевський Л. Л. Підготовка майбутніх учителів в інформаційному освітньому середовищі педагогічних ЗВО. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики підготовки фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип. 57. С. 5-18.

Гуревич Р. С., Фрицюк В. А., Костенко Н. І. Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних закладах вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики підготовки фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип. 55. С. 128-137.

Гуревич Р.С., Гордійчук Г.Б., Кадемія М.Ю., Кобися В.М., Коношевський Л.Л.. Підготовка майбутніх учителів в інформаційному освітньому середовищі педагогічних закладів вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики підготовки фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип. 57. С. 5-14.

Давидюк М.О., Подуфалов А.І. Виховний потенціал конструкторської діяльності школярів (на матеріалі інтегрованого навчання в початковій школі). Українська Полоністика. Ukraińska Polonistyka. 2020. №18. С. 145-150.

Давидюк М.О., Поливана А.С. Взаємозв’язок етнічних стереотипів та громадянської культури студентської молоді. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2021. Вип. 66. С. 131-137.

Дерев’янко Н., Костів В. Формування громадянської культури особистості школяра: навч.- метод. посіб. Київ : ТОВ «Праймдрук», 2011. 352 с.

Каплінський В. В. Авторський підхід до моделювання системи професійного становлення майбутнього вчителя в освітньо-виховному середовищі ЗВО. Наукові записки Вінницького державного педагогіч¬но¬го університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2022. Вип. 72. С. 47-53.

Люльчак С. Ю., Імерідзе М. Б. Формування громадянської зрілості в процесі національно-патріо-тичного виховання здобувачів вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Випуск 17(173). Серія: Педагогічні науки. 2022. С. 32–37.

Нікітіна Н. П. Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею. автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. Луганськ, 2007. 23 с.

Панчук А.П. Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Андрій Паладійович Панчук; НАПН України, Ін-т проблем виховання. Київ, 2012. 210 с.

Педагогічні умови виховання громадянської правової культури старшокласників у процесі позакласної роботи. URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19891-pedagogichni-umovi-vixovannya-gromadyansko%D1%97-pravovo%D1%97-kulturi-starshoklasnikiv-u-procesi-pozaklasno%D1%97-roboti.html

Сметанський М.I., Галузяк В. М. Професійна відповідальність як риса особистості. Рідна школа. 1994. №1-2. С.68-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

БІДА , О., ОРОС, І., & ЧИЧУК, А. (2023). ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ: DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-44-48. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 44–48. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/580

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ