ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-56-62

Автор(и)

  • НЕЛІНА ХАМСЬКА
  • КАТЕРИНА ПОЛЯНСЬКА
  • ЮРІЙ КОВАЛЬЧУК

Ключові слова:

патріотизм, патріотичне виховання, структура патріотизму, патріотична самосвідомість

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми патріотичного виховання студентської молоді в умовах війни. На основі аналізу наукової літератури  розкрито різні підходи до визначення понять патріотизм, патріотичне виховання. Окреслено цілі, завдання, зміст цього напряму виховання, що диктуються викликами сьогодення. Закцентовано увагу на формуванні у студентської молоді таких її характеристик як патріотична самосвідомість, національна ідентичність, національні цінності, громадянська відповідальність, дієвість у збереженні культурної спадщини, мови, історії, захисті національної цілісності держави, її національних інтересів. Охарактеризовано особливості прояву патріотизму молоді на тлі війни, яку розв’язала російська федерація проти України: потреба й готовність до діяльності патріотичного змісту, відповідальність за долю Батьківщини, потреба в захисті своєї ідентичності та державних інтересів, громадянська активність, підвищення інтересу до історії, культурних, релігійних традицій українського народу. Розкрито напрями патріотичного виховання в сучасних надскладних умовах, в яких перебуває українське суспільство.

Висвітлено інноваційні форми й методи реалізації програми національно-патріотичного виховання студентської молоді в рамках практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Біографії авторів

НЕЛІНА ХАМСЬКА

https://orcid.org/0000-0001-5567-9266

nelina88@ukr.net

доцент

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

КАТЕРИНА ПОЛЯНСЬКА

https://orcid.org/0000-0002-7489-1534

katya-10@ukr.net

викладачка

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

вул. Пирогова, 56, м. Вінниця

ЮРІЙ КОВАЛЬЧУК

yrchukk@gmail.com

студент магістратури

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Бех, І. Д. Чорна К. Патріотичне виховання дітей та молоді. Позашкілля. 2011. № 10. С. 9-16.

Ващенко Г. Виховний ідеал: підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. 4-е вид. Львів : Камула, 2006. 278 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Львів, 1996. 233 с.

Долотова Д. Любов до ідеї, свободи чи Батьківщини? Що таке патріотизм та хто такий патріот. URL: https://vikna.tv/styl-zhyttya/shho-take-patriotyzm-ta-hto-takyj-patriot-varto-znaty/.

Енциклопедія освіти / Акад.пед.наук України / головний ред. В. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Івченко Ю. Соціально-філософський зміст патріотизму. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1 (11). С. 154-162.

Качур М.М. Поняття «патріотизм» в українській науковій педагогічній думці. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 6 (32). С. 54-61.

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022. Київ. № 527 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-р#n12

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. Вибрані твори: в 5 т. Рівне: ПП ДМ, 2006. Т.2: Хрестоматія: «Золотослів». C. 180-196.

Кривда В. Національно-патріотичного виховання як складова професійної компетентності майбутніх вчителів. Вісник науки та освіти. 2023. №5(11). С. 593-594.

Нестор В. Національно-патріотичне виховання в Україні та його особливості. URL: https://bit.ly/47xS1AJ

Педагогічний словник / відп. ред. М. Д. Ярмаченко. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 с.

Петронговський Р. Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників: монографія /За ред. проф. М.В. Левківського. Житомир: Полісся, 2003. 220 с.

Скуратівський В. Патріотизм. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. С. 471-742 с.

Сухомлинський В.О. Народження громадянина: вибрані твори у 5 т. Київ: Рад.школа, 1976. Т. 3. С. 283-567.

Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні. Вибрані педагогічні твори в 2 т. К.: Рад. школа, 1983. Т. 1. С. 43–103.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Вибрані педагогічні твори в 2 т. К.: Рад. школа, 1983. Т. 1. С. 192–471.

Філімонова Т. В. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання молодших школярів у теорії педагогіки. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2014. Вип. 1.45. С. 159-162.

Шинкаренко В., Мірошниченко А. Підготовка вчителів до діяльності з національно-патріотичного виховання учнів в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти: Філософія. Педагогіка. 2021. № 1 (1). С. 63-67.

Явір В. Патріотизм. Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 546.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ