МЕТОДОЛОГІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕДУРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-63-69

Автор(и)

  • СВІТЛАНА НАГОРНЯК

Ключові слова:

безперервна освіта, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті висвітлено поняття формальної, неформальної та інформальної освіти, їхню взаємодію в контексті підвищення кваліфікації вчителів. Формальна освіта охоплює традиційний академічний підхід до навчання, неформальна освіта висвітлює особливості навчання поза межами закладу освіти, а інформальна освіта має на меті саморозвиток та навчання шляхом набуття власного досвіду. У статті досліджено методологію безперервної освіти крізь призму застосування різних форм освіти для досягнення більшої ефективності в процесі підвищення кваліфікації вчителів. Зауважено про забезпечення самовдосконалення вчителів як ключового елемента успішного професійного розвитку. Розглянуто важливість інтеграції методології безперервної освіти в загальну систему підвищення кваліфікації вчителів.

Біографія автора

СВІТЛАНА НАГОРНЯК

https://orcid.org/0000-0002-5311-3303

svitlanamnagor@gmail.com

кандидат педагогічних наук, доцент

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

м. Вінниця, вул. Острозького, 32

Посилання

Біда О., Орос І., Гончарук В., Тютя М. Розвиток системи освіти дорослих у різних країнах світу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2022. Випуск 70. С. 92-98.

В МОН затверджено «Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників». URL: https://nubip.edu.ua/node/83070.

Галузяк В. М. Складові загальнопедагогічної компетентності вчителя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». 2017. Випуск 49. С. 46-54.

Гапчук Я. Тенденції розвитку е-навчання у закладах вищої освіти країн європейського союзу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2022. Випуск 72. С. 5-13.

Гома В. В. Управління процесом професійного розвитку вчителів. URL: https://imidg.ucoz.ua/elgurnal/vyp22/7/goma-v.v..pdf

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text.

Дмитренко Н. Й., Волошина О. В., Кізім С. С., Мнишенко К. В., Нагорняк С. В. Розумна освіта у підготовці майбутніх учителів. Матеріали семінару CTE. 2023. 10. С. 414-429.

Душечкіна Н. Сучасні підходи до вивчення особистості професіонала. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2022. Випуск 69. С. 50- 57.

Нагорняк С. В. Інноваційні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти. «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. №9(11). С. 159-166.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Пед. думка, 2016. 448 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Редакція від 28.05.2023).

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (Редакція від 03.09.2023).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10-22.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (Редакція від 05.06.2023).

Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text (Редакція від 27.12.2019).

Про фахову передвищу освіту: Закон України від 06.06.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (Редакція від 23.03.2023).

A Memorandum on Lifelong Learning. URL: https://www.uil.unesco.org/en/articles/european-communities-memorandum -lifelong-learning-issued-2000

Dmitrenko N., Voloshyna O., Budas Iu., Davydiuk M., Oliinyk N. Formation of Teenagers’ Value Orientations through Creolized Texts. Postmodern Openings. 2022. 13(1). P. 47-65. URL: https://doi.org/10.18662/po/13.1/384

Lengrand P. An Introduction to Lifelong Education. Paris : UNESCO, 1975. P. 157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА