ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-103-113

Автор(и)

  • ВАСИЛЬ ГАЛУЗЯК
  • ВЕРОНІКА БОЙКО

Ключові слова:

резильєнтність, психологічне благополуччя, майбутні вчителі, професійна підготовка вчителів

Анотація

У статті на основі аналізу зарубіжних джерел розкрито сутність резильєнтості як чинника психологічної стійкості вчителів, визначено фактори, від яких вона залежить, і методичні шляхи її цілеспрямованого формування на етапі професійної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Визначено три підходи до розуміння сутності резильєнтності: диспозиційний, процесуальний і результативний. Диспозиційний підхід полягає в розумінні резильєнтності як відносно стабільної здатності індивіда протистояти негараздам і адаптуватися до них. За процесуального підходу резильєнтність розуміється як динамічний процес: способи і стратегії поведінки, які використовуються індивідом для подолання труднощів, адаптації та відновлення після невдач. Результативний підхід полягає в оцінці резильєнтності на основі фактичних наслідків або результатів, досягнутих індивідом після подолання стресу. З’ясовано, що у відповідності з вказаними підходами резильєнтність у контексті підготовки майбутніх учителів розглядається як здатність, процес і результат: здатність використовувати особистісні та зовнішні ресурси для подолання труднощів; процес, в якому вчитель взаємодіє з професійним контекстом, використовуючи різні стратегії копінг-поведінки; результат, що виявляється у зміцненні професійної спрямованості, зростанні, самовдосконаленні, підвищенні самоефективності, ентузіазму, задоволення від професійної діяльності, досягненні психологічного благополуччя. Зарубіжні дослідники звертають увагу на розвиток у майбутніх учителів резильєнтності як індивідуальної здатності – комплексу особистих ресурсів (мотивації, соціальної компетентності, емоційного інтелекту, оптимізму, внутрішнього локусу контролю), ознайомлення студентів з різними способами мобілізації й використання ресурсів середовища (мереж соціальної підтримки, референтних осіб) та вироблення адаптивних стратегій копінг-поведінки (вирішення проблем, управління часом, підтримання балансу між роботою та особистим життям) для конструктивного подолання проблем і досягнення позитивних результатів (психологічного благополуччя, задоволення від роботи, відданості професії, відчуття власної значущості, професійної заангажованості).

Біографії авторів

ВАСИЛЬ ГАЛУЗЯК

https://orcid.org/0000-0001-7223-3821

wgaluz@gmail.com

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ВЕРОНІКА БОЙКО

veronika.shpital@gmail.com

аспірантка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority). (2012). General capabilities in the Australian Curriculum. URL: http://www. acara.edu.au.

Baker-Doyle, K. (2011). The networked teacher: How new teachers build social net¬works for professional support. New York, NY: Teachers College Press.

Beltman, S., Mansfield, C., & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: a review of research on teacher resilience. Educational Research Review, 6,185–207. URL: http:// dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.001.

Bobek, B. L. (2002). Teacher resiliency: a key to career longevity. The Clearing House, 75(4), 202–205. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00098650209604932.

Bonanno G. A. Clarifying and extending the construct of adult resilience. American Psychologist. 2005. Vol. 60(3). P. 265-267.

Cameron, M., & Lovett, S. (2014). Sustaining the commitment and realizing the potential of highly promising teachers. Teachers and Teaching, 21(2), 150–163. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2014.928132.

Castro, A. J., Kelly, J., & Shih, M. (2010). Resilience strategies for new teachers in high-needs areas. Teaching and Teacher Education, 26(3), 622–629. URL: http:// dx.doi.org/10.1016/j.tate.2009.09.010.

Chan, D. W. (2008). Emotional intelligence, self-efficacy, and coping among Chinese prospective and in-service teachers in Hong Kong. Educational Psychology, 28(4), 397–408.

Corcoran, R. P., & Tormey, R. (2012). How emotionally intelligent are pre-service teachers? Teaching and Teacher Education, 28(5), 750–759. URL: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.tate.2012.02.007.

Curry, J. R., & O'Brien, E. R. (2012). Shifting to a wellness paradigm in teacher ed¬ucation: a promising practice for fostering teacher stress reduction, burnout resilience, and promoting retention. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 14(3), 178–191. URL: http://dx.doi.org/10.1891/1559-4343.14.3.178.

Day, C. (2008). Committed for life? variations in teachers' work, lives and effec¬tiveness. Journal of Educational Change, 9(3), 243–260. URL: http://dx.doi.org/ 10.1007/s10833-007-9054-6.

Day, C. (2014). Resilient principals in challenging schools: the courage and costs of conviction. Teachers and Teaching, 20(5), 638–654. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2014.937959.

Day, C., & Gu, Q. (2014). Resilient teachers, resilient schools: Building and sustaining quality in testing times. Oxon, UK: Routledge.

Demetriou, H., Wilson, E., & Winterbottom, M. (2009). The role of emotion in teaching: are there differences between male and female newly qualified teachers' approaches to teaching? Educational Studies, 35(4), 449–473. URL: http:// dx.doi.org/10.1080/03055690902876552.

Dolati, S., Emamipuor, S., & Kushki, S. (2014). The relationship between problem solving and resilience with job satisfaction in female teachers. Applied Psy¬chology, 2(9), 36–46. URL: http://www.Jourpsyc.com.

Doney, P. A. (2012). Fostering resilience: a necessary skill for teacher retention. Journal of Science Teacher Education., 24, 645–664. URL: http://dx.doi.org/10.1007/ s10972-012-9324-x.

Ebersohn, L. (2012). Adding ‘flock’ to ‘fight and flight’: a honeycomb of resilience where supply of relationships meets demand for support. Journal of Psychology in Africa, 27(1), 29–42. URL: http://dx.doi.org/10.1080/14330237.2012.10874518.

Ebersoohn, L. (2014). Teacher resilience: theorizing resilience and poverty. Teachers and Teaching, 20(5), 568–594. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2014.937960.

Ee, J., & Chang, A. (2010). How resilient are our graduate trainee teachers in Singapore? The Asia-Pacific Education Researcher, 19(2), 321–331.

Fleming, J. L., Mackrain, M., & LeBuffe, P. A. (2013). Caring for the caregiver: pro¬moting the resilience of teachers. In S. Goldstein, & R. B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in children. New York: Springer Science+Business Media.

Gallant, A., & Riley, P. (2014). Early career teacher attrition: new thoughts on an intractable problem. Teacher Development, 18(4), 562–580. URL: http://dx.doi.org/ 10.1080/13664530.2014.945129.

Gardner, S. (2011). Stress among prospective teachers: a review of the literature. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 18–28. URL: http://dx.doi.org/10.14221/ ajte.2010v35n8.2.

Gibbs, S., & Miller, A. (2013). Teachers' resilience and well-being: a role for educational psychology. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 609–621. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2013.844408.

Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a hero's journey: using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7–24.

Gu, Q. (2014). The role of relational resilience in teachers' career-long commitment and effectiveness. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 502–529. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2014.937961.

Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers resilience: a necessary condition for effectiveness. Teaching and Teacher Education, 23, 1302–1316. URL: http://dx.doi.org/10.1016/ j.tate.2006.06.006.

Hall B. J., Hobfoll S. E., Palmieri P., Canetti-Nisim D., Shapira O., Johnson R. J., Galea S. The psychological impact of impending forced settler disengagement in Gaza: Trauma and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress. 2008. Vol. 21. P. 22-29.

Hong, J. Y. (2012). Why do some beginning teachers leave the school, and others stay? understanding teacher resilience through psychological lenses. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18(4), 417–440. URL: http://dx.doi.org/10.1080/ 13540602.2012.696044.

Howard, S., & Johnson, B. (2004). Resilient teachers: resisting stress and burnout. Social Psychology of Education, 7(4), 399–420.

Huisman, S., Singer, N. R., & Catapano, S. (2010). Resiliency to success: supporting novice urban teachers. Teacher Development: An International Journal of Teachers' Professional Development, 14(4), 483–499. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13664530.2010.533490.

Jennings, P. A., Snowberg, K. E., Coccia, M. A., & Greenberg, M. T. (2011). Improving classroom learning environments by Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE): results of two pilot studies. The Journal of Classroom Inter¬action, 46(1), 37–48.

Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., et al. (2014b). Promoting early career teacher resilience: a framework for understanding and acting. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 530–546. URL: http:// dx.doi.org/10.1080/13540602.2014.937957.

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2014a). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Con¬sortium. URL: http://cdn.nmc.org/media/ 2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf.

Keogh, J., Garvis, S., Pendergast, D., & Diamond, P. (2012). Self-determination: using agency, efficacy and resilience (AER) to counter novice teachers' experiences of intensification. Australian Journal of Teacher Education, 37(8), 46–65. URL: http:// dx.doi.org/10.14221/ajte.2012v37n8.3.

Kitching, K., Morgan, M., & O'Leary, M. (2009). It's the little things: exploring the importance of commonplace events for early-career teachers' motivation. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(1), 43–58. URL: http://dx.doi.org/ 10.1080/13540600802661311.

Kyriacou, C. (2011). Teacher stress: from prevalence to resilience. In J. Langan-Fox, & C. L. Cooper (Eds.), Handbook of stress in the occupations (pp. 161–173). Chel¬tenham, UK: Edward Elgar Publishing Inc.

Le Cornu, R. (2009). Building resilience in pre-service teachers. Teaching and Teacher Education, 25(5), 717–723. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.11.016.

Le Cornu, R. (2013). Building early career teacher resilience: the role of relation¬ships. Australian Journal of Teacher Education, 38(4), 1–16. URL: http://dx.doi.org/ 10.14221/ajte.2013v38n4.4.

Leroux, M., & Theoret, M. (2014). Intriguing empirical relations between teachers' resilience and reflection on practice. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 15(3), 289–303. URL: http://dx.doi.org/10.1080/ 14623943.2014.900009.

Luthar S. S., Cicchetti D. The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology. 2000. Vol. 12. P. 857-885.

Mackenzie, S. (2012). ‘I can't imagine doing anything else’: why do teachers of children with SEN remain in the profession? Resilience, rewards and realism over time. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(3), 151–161. URL: http:// dx.doi.org/10.1111/j.1471-3802.2011.01221.x.

Malloy, W. W., & Allen, T. (2007). Teacher retention in a teacher resiliency-building rural school. The Rural Educator, 28(2), 19–27.

Mansfield, C. F., Beltman, S., & Price, A. (2014). «I’m coming back again!»: The resilience process of early career teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 547–567.

Mansfield, C. F., Beltman, S., Broadley, T., & Weatherby-Fell, N. (2016). Building resilience in teacher education: An evidenced informed framework. Teaching and Teacher Education, 54, 77-87. doi:10.1016/j.tate.2015.11.016

Mansfield, C. F., Beltman, S., Price, A., & McConney, A. (2012). «Don't sweat the small stuff»: Understanding teacher resilience at the chalkface. Teaching and Teacher Education, 28, 357–367. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.11.001.

Masten A. S. Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist. 2001. Vol. 56. P. 227-239.

Masten, A., Best, K., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425–444.

Meister, D. G., & Ahrens, P. (2011). Resisting plateauing: four veteran teachers' stories. Teaching and Teacher Education, 27(4), 770–778. URL: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.tate.2011.01.002.

Morgan, M. (2011). Resilience and recurring adverse events: testing an assets-based model of beginning teachers' experiences. The Irish Journal of Psychology, 32(3–4), 92–104. URL: http://dx.doi.org/10.1080/03033910.2011.613189.

Morgan, M., Ludlow, L., Kitching, K., O'Leary, M., & Clarke, A. (2010). What makes teachers tick? sustaining events in new teachers' lives. British Educational Research Journal, 36(2), 191–208. URL: http://dx.doi.org/10.1080/01411920902780972.

Newberry, M., Gallant, A., & Riley, P. (2013). Emotion and school: Understanding how the hidden curriculum influences relationships, leadership, teaching, and learning. Bingley, UK: Emerald.

O'Sullivan, M. (2006). Professional lives of Irish physical education teachers: stories of resilience, respect and resignation. Physical Education and Sport Pedagogy, 11(3), 265–284. URL: http://dx.doi.org/10.1080/17408980600986314.

Papatraianou, L. H., & Le Cornu, R. (2014). Problematising the role of personal and professional relationships in early career teacher resilience. Australian Journal of Teacher Education, 39(1), 100–106. URL: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v39n1.7.

Patterson, J. H., Collins, L., & Abbott, G. (2004). A study of teacher resilience in urban schools. Journal of Instructional Psychology, 31(1), 3–11.

Peters, J., & Pearce, J. (2012). Relationships and early career teacher resilience: a role for school principals. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18(2), 249–262. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2012.632266.

Pretsch, J., Flunger, B., & Schmitt, M. (2012). Resilience predicts well-being in teachers, but not in non-teaching employees. Social Psychology of Education, 15(3), 321–336. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11218-012-9180-8.

Prosser, B. (2008). The role of the personal domain in middle years teachers' work. Australian Journal of Middle Schooling, 8(2), 11–16.

Reich, J. W., Zautra, A. J., & Hall, J. S. (Eds.). (2010). Handbook of adult resilience. New York: Guilford Press.

Richardson G. E. The meta-theory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology. 2002. Vol. 58. P. 307-321.

Ryan, M. L., Shochet, I. M., & Stallman, H. M. (2014). Universal online interventions might engage psychologically distressed university students who are unlikely to seek formal help. Advances in Mental Health, 9(1), 73–83. URL: http://dx.doi.org/ 10.5172/jamh.9.1.73.

Sammons, P., Day, C., Kington, A., Gu, Q., Stobart, G., & Smees, R. (2007). Exploring variations in teachers' work, lives and their effects on pupils: key findings and implications from a longitudinal mixed-method study. British Educational Research Journal, 33(5), 681–701. URL: http://dx.doi.org/10.1080/01411920701582264.

Schelvis, R. M. C., Zwetsloot, G. I. J. M., Bos, E. H., & Wiezer, N. M. (2014). Exploring teacher and school resilience as a new perspective to solve persistent problems in the educational sector. Teachers and Teaching, 20(5), 622–637. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2014.937962.

Schlichte, J., Yssel, N., & Merbler, J. (2005). Pathways to burnout: case studies in teacher isolation and alienation. Preventing School Failure, 50(1), 35–40. URL: http://dx.doi.org/10.3200/PESL.50.1.35-40.

School workload crisis exposed in leaked DfE report. URL: https://schoolsweek.co.uk/school-workload-crisis-exposed-in-leaked-dfe-report/

Sharplin, E., O'Neill, M., & Chapman, A. (2011). Coping strategies for adaptation to new teacher appointments: intervention for retention. Teaching and Teacher Education, 27(1), 136–146. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.07.010.

Steward, J. (2014). Sustaining emotional resilience for school leadership. School Leadership & Management, 34(1), 52–68. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13632434.2013.849686.

Sullivan, A., & Johnson, B. (2012). Questionable practices? relying on individual teacher resilience in remote schools. Australian and International Journal of Rural Education, 22(3), 101–116.

Tait, M. (2008). Resilience as a contributor to novice teacher success, commitment, and retention. Teacher Education Quarterly, 35(4), 57–76.

Thieman, E. B., Henry, A. L., & Kitchel, T. (2012). Resilient agricultural educators: taking stress to the next level. Journal of Agricultural Education, 53(1), 81–94. URL: http://dx.doi.org/10.5032/jae.2012.01081.

Ungar, M. (Ed.). (2012). The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice. New York: Springer.

Wosnitza, M., Morgan, M., Nevralova, K., Cefai, C., Henkel, M., Peixoto, F., et al. (2013). Keeping Cool Europe – Enhancing Teacher Resilience in Europe. Application Lifelong Learning Programme. Submission number 539590-LLP-1-2013-1-DE- COMENIUS-CMP.

Yonezawa, S., Jones, M., & Singer, N. R. (2011). Teacher resilience in urban schools: the importance of technical knowledge, professional community, and leader¬ship opportunities. Urban Education, 46(5), 913–931. URL: http://dx.doi.org/10.1177/ 0042085911400341.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ