ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-31-36

Автор(и)

  • АНАТОЛІЙ ІВАНЧУК
  • ІРИНА КРАСИЛЬНИКОВА
  • ОКСАНА МАРУЩАК

Ключові слова:

надзвичайні ситуації, культура безпечної поведінки, чутки, зміна неадекватної поведінки, пізнавальний інтерес

Анотація

У статті представлено результати експериментальної перевірки методики формування пізнавального інтересу майбутніх вчителів до вивчення закономірностей надзвичайних ситуацій. В якості базових понять окремої теми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» були вибрані закономірності трансформації нервово-психічного стану людей в умовах надзвичайних ситуацій та типологія осіб, які поширюють чутки. Реалізація системи понять соціальної психології, інтегрованої зі змістом безпеки життєдіяльності активізує пізнавальні інтереси майбутніх учителів.

Біографії авторів

АНАТОЛІЙ ІВАНЧУК

https://orcid.org/0000-0002-6996-1403

anatolii.ivanchuk@vspu.edu.ua

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ІРИНА КРАСИЛЬНИКОВА

https://orcid.org/0000-0002-3057-4000

ivs 1327@gmail.com

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  образотворчого, декоративного мистецтва,

технологій та безпеки життєдіяльності

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ОКСАНА МАРУЩАК

https://orcid.org/0000-0003-0754-6367

ksanamar77@gmail.com

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва,

технологій та безпеки життєдіяльності

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Березуцький В. В., Березуцька Н. Л. Дослідження апріорних ознак ризику війни. Наука і техніка сьогодні. 2023. №3. С. 503–520. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/4159/4181

Гвоздій С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2017. 525 с.

Івашкевич Є. М. Компоненти культури безпечної професійної поведінки педагога в умовах надзвичайних ситуацій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2023. Вип. 67. С. 161–171.

Мезенцева О. Психологічні аспекти безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку: тези доп. LI наук. - тех. конф., м. Кропивницький, 13 трав. 2020 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С. 55–57. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/teachers/2020/ 2.pdf#page=55

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Петухова Т. А. Безпека життєдіяльності в освітянському просторі. Наука і освіта. 2015. №4. С. 153–158. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5471/1/Petuhova.pdf

Покалюк В. М. Теоретичні засади навчання безпеки життєдіяльності в закладах освіти України. Педагогіка безпеки. 2019. Т. 4, №2. С. 97–103. URL: https://doi.org/10.31649/2524-1079-2019-4-2-097-103

Потапчук Н. Д. Особливості поведінки населення в умовах надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток. Теорія і практика сучасної психології. 2016. Вип. 2. С. 16–20. URL: http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2016/5.pdf

Руська Р. В. Теорія імовірностей та математична статистика в психології: навч. посіб. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. 112 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38426/1/%D0%A2%D0%86%D0%9C% D0%A1_%D0%9F%D0%A1.pdf

Ivanchuk A., Zuziak T., Marushchak O., Solovei V., Krasylnykova I., Hlukhaniuk V., Krupka V. Interest of the pre-service teachers in the alcohol-related issues. Problems of Education in the 21st Century. 2023. 81(2), P. 206–222. URL: https://doi.org/10.33225/pec/23.81.206

Conger D. S. Can safety culture be this important? International Conference on Nuclear Engineering: proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Engineering, Prague, 7-11 Jul. 2014. Prague, 2014. Vol.3. p. V003T06A058. URL: https://doi.org/10.1115/CONE22-31241

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Номер

Розділ

ДИДАКТИКА