КРИТЕРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-37-43

Автор(и)

  • ВАЛЕНТИНА КИРИЧЕНКО
  • ОЛЬГА ЄЖОВА
  • ВАЛЕРІЯ НЕЧЕРДА

Ключові слова:

успіх, спрямованість на життєву успішність, старшокласники, життєтворчі здібності, якості й уміння життєво успішної особистості

Анотація

У статті окреслено загальновизнані компоненти процесу формування життєвої успішності в учнів: когнітивний; ціннісно-емоційний; праксичний. До них дібрано й обгрунтовано критерії «Усвідомлення власного життєвого призначення», «Спрямованість на досягнення успіху», «Результативність власної життєдіяльності» та їхні показники. Ураховуючи співвідношення та ступінь вияву показників, сформованість життєвої успішності учнів, заплановано визначати за початковим, середнім і сталим рівнями.

Біографії авторів

ВАЛЕНТИНА КИРИЧЕНКО

orcid.org/0000-0003-1248-1588

v.kyrychenko59@gmail.com

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя

Інститут проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ

ОЛЬГА ЄЖОВА

orcid.org/0000-0002-8916-4575

yezhovy@gmail.com

доктор педагогічних наук, професор,

головний науковий співробітник лабораторії

фізичного розвитку та здорового способу життя

Інститут проблем виховання

Національної академії педагогічних наук України

вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ

ВАЛЕРІЯ НЕЧЕРДА

orcid.org/0000-0003-2571-5785

necherda@gmail.com

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя

Інститут проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України

вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ

Посилання

Бех І. Д. Компонентна модель сходження зростаючої особистості до духовних цінностей. Інноватика у вихованні. 2017. Вип. 6. С. 6–16.

Большакова А. М. Опитувальник життєтворчих здібностей: керівництво із використання психодіагностичної методики. Харків : ХДАК, 2021. 9 с.

Єжова О. О. Критеріальний підхід до оцінки рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. 2010. Вип. 14. Кн. 2. С. 311–322.

Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія. Рівне: Тетіс, 2009. 398 с.

Чепелєва Н. В. Життєвий успіх як наратив. Успішність особистості: потенціал та обмеження. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. С. 251–254.

Черняк Д. С., Кадлубович Т. І. Асиміляція цінності успіху як мотиваційна основа життєвої стратегії сучасної молоді. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2018. Вип. VI (30). Т. I. С. 73–75.

Четверик-Бурчак А. Г. Ієрархія особистісних чинників успішності життєдіяльності людини. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Педагогіка і психологія». 2013. Вип. 19. С. 149–156.

Borovynska I. Społeczne i psychologiczne strategie sukcesu życiowego osób wewnętrznie przesiedlonych: analiza porównawcza. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 5 (33). Vol. 1. P. 70–79.

Borovynska I. Ye. Life successfulness as a phenomenon influenced by social desirability effect. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 2019. Вип. 1. С. 199–205.

Dries N., Pepermans R., Carlier O. Career success: Constructing a multidimensional model. Journal of Vocational Behavior. 2008. № 73 (2). Р. 254–267.

Garsia L. L. Walking through a Successful Life: A Case Study. Naresuan University Journal: Science and Technology. 2019. № 27 (4). Р. 87–97.

Klimkowska K. Students’ Opinions on Their Competences for Reaching Life Success. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. № 55. Р. 32–38.

Petrochko Zh. V., Kyrychenko V. І., Necherda V. B. Formation of social success and life optimism in pupils in crisis conditions. Innovations for Achieving the Sustainable Development Goals: Science, Education and Economics: Collective monograph. Slovenia, Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Р. 185–204.

Vizenor A. S., Matuska J. Actualizing characteristics of successful schools for young adolescents through co-teaching. Middle School Journal. 2018. № 29. Р. 17–25.

Zascerinska J. Conditions, Criteria, Indicators and Levels of Forming Communicative Competence. International Scientific Conference «Society, Integration, Education of Rezekne». Latvia: Rezekne, 2010. URL: https://www.researchgate.net/publication/215969591

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КИРИЧЕНКО, В., ЄЖОВА, О., & НЕЧЕРДА, В. (2023). КРИТЕРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ: DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-37-43. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 37–43. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/579

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ