2018: Випуск 56

					##issue.viewIssueIdentification##

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 56 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: «Твори», 2018. – 243 с.

Опубліковано: 2019-03-21

Весь випуск