Педевтологія

Поточний номер

Том 1 № 2 (2023)
Опубліковано December 21, 2023
Опис випуску

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 20 грудня 2023 р. (протокол No 7)

Весь випуск
pdf (Англійська)

Євроінтеграційні процеси та їх вплив на розвиток освіти

Наталія Лазаренко, Яна Гапчук
7-14
Сучасні тенденції е-навчання у закладах вищої освіти Німеччини та Австрії
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-7-14
Ольга Акімова, Василь Каплінський, Микита Сапогов
15-24
Особливості використання Smart-технології у підготовці магістрантів в університетах зарубіжних країн
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-15-24

Актуальні проблеми теорії і методики виховання

Роман Гуревич, Надія Опушко
25-32
Творчий потенціал майбутніх соціальних працівників: формування за дуальною формою навчання
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-25-32
Світлана Губіна, Валентина Фрицюк, Людмила Мельник
33-40
Дотримання принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі ЗВО
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-33-40

Загальна та предметна дидактика

Ольга Акімова, Дмитро Матіюк, Максим Дяченко
41-50
Формування когнітивної складової професійного мислення студентів в умовах цифрової трансформації вищої освіти
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-41-50

Проблеми підготовки вчителя

Світлана Нагорняк, Наталя Ставнича
51-57
Вдосконалення комунікативного забезпечення діяльності викладача як фактор підвищення якості освіти
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-51-57
Олена Столяренко, Неля Бурлака, Ольга Пінаєва, Ольга Московчук
58-64
Проблема професійної мобільності як одна з характеристик функціонування майбутнього педагога
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-58-64
Микита Сапогов, Яна Гапчук, Роман Салій
65-73
Розвиток лідерських якостей магістрів у Німеччині
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-65-73

Історія педагогіки

Тетяна Зузяк, Олег Мельничук, Олександр Вовковинський
74-79
Особливості організації педагогічних курсів на Поділлі в першій чверті 20 століття
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-74-79
Алла Мельник
80-88
Науково-педагогічні передумови розвитку проблеми формування дослідницької компетентності магістрів з освітніх наук
pdf (Англійська)
DOI: https://doi.org/10.31652/3041-1203-2023(2)-80-88
Переглянути всі випуски

У журналі вміщені наукові статті з актуальних проблем педевтології, в яких розкриваються питання євроінтеграційних процесів та їх впливу на розвиток освіти, загальні питання шкільної освіти та навчання, актуальні проблеми теорії і методики виховання, загальна та предметна дидактика, проблеми підготовки вчителя, історія педагогіки.