АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ОЗДОРОВЧІ ЗАНЯТТЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Мірошніченко В’ячеслав Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Драчук Сергій Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Бойко Марина Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Павлик Олена Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-54-62

Ключові слова:

оздоровчі заняття, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, перший період зрілого віку

Анотація

Актуальність теми дослідження. У
сучасній науковій літературі адаптаційні
реакції серцево-судинної системи на
фізичні навантаження досліджуються
переважно за динамікою артеріального
тиску у стані спокою. Не достатньо
дослідженими залишаються адаптаційні
реакції за показниками артеріального тиску
під час дозованих фізичних навантажень.
Мета дослідження. Встановити
особливості адаптаційних реакцій за
частотою серцевих скорочень,
артеріального тиску у стані спокою та після
дозованих фізичних навантажень у жінок
25-35 років на оздоровчі заняття різними
видами рухової активності.
Методи дослідження: педагогічний
експеримент, пульсометрія,
сфігмоманометрія, методи математичної
статистики.
Результати роботи: Заняття оздоровчим
бігом викликали зниження на 2,2% ЧСС у
стані спокою та на 2,1% систолічного
артеріального тиску після дозованого
велоергометричного навантаження
потужністю 1 Вт·кг. Заняття оздоровчим
плаванням сприяли зниженню на 1,9% ЧСС
та на 2,5% систолічного артеріального
тиску після навантаження потужністю 2
Вт·кг.
Висновки: Даних про вплив оздоровчих
занять плаванням, бігом, аквафітнесом,
фітнесом на функціональний стан серцево-
судинної системи жінок першого періоду
зрілого віку ми не виявили. Для вирішення
цієї проблеми проведено дослідження
адаптаційних реакцій серцево-судинної
системи на заняття різними видами рухової
активності. Встановлено зниження ЧСС у
стані спокою та систолічного артеріального
тиску після дозованих фізичних
навантажень у жінок які займалися
оздоровчим бігом та оздоровчим
плаванням. Саме ці програми були
орієнтовані на стимуляцію аеробних
процесів енергозабезпечення.

Біографії авторів

Мірошніченко В’ячеслав, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Мірошніченко В. М.; orcid.org/0000-0003-1139-4554; 29miroshnichenko@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Драчук Сергій, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Драчук С.П.; orcid.org/0000-0001-5783-8830; drachuk-serhii@gmail.com; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Бойко Марина, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Бойко М. О.; orcid.org/0000-0003-0539-2966; maryna.boiko@vspu.edu.ua; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Павлик Олена, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Павлик О. М.; orcid.org/0000-0001-5199-1500; pavlic_olena@ukr.net; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Мірошніченко ВМ. (2008). Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02. Львів. 220 с.

Мірошниченко ВМ, Богуславська ВЮ, Сальникова СВ, Довгій ЮІ. (2021). Особливості адаптації жінок 25-35 років до оздоровчих тренувань з плавання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2 (130). 71-75. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series 15.2021.2(130).16

Мірошниченко ВМ., Брезденюк ОЮ, Швець ОП, Ковальчук АА. (2022). Вплив занять оздоровчим бігом на функціональну підготовленість жінок 25-35 років. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2 (146). 89-92. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).19

Солодков АС, Сологуб ЕБ. (2005). Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Олимпия Пресс. 528 с.

Фурман ЮМ, Головкіна ВВ, Сальникова СВ, Довгій ЮІ. (2020). Вплив елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного дихання на динаміку відновлення функції серцево-судинної системи плавців. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 35. 78-83 https://doi.org/10.15330/fcult.35.78-83

Фурман ЮМ, Мірошніченко ВМ, Драчук СП. (2013). Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. Київ: НУФВСУ, вид-во «Олімп. л-ра». 184 с.

Arca EA, Martinelli B, Martin LC, Waisberg CB, Franco RJ. (2014). Aquatic Exercise is as Effective as dry Land Training to Blood Pressure Reduction in Postmenopausal Hypertensive Women. Physiother Res Int. 19 (2). 93-98. https://doi.org/10.1002/pri.1565

Awassi Yuphiwa Ngomane, Raphael Martins de Abreu, Emmanuel Gomes Ciolac (2018). Effects of heated water-based exercise on blood pressure: a systematic review Fisioter Mov. 31 https://doi.org/10.1590/1980-5918.031.AO05

Guzii O, Romanchuk A, Мahlovanyi A, Trach V. (2021). Post-loading dynamics of beat-to-beat blood pressure variability in highly trained athletes during sympathetic and parasympathetic overstrain formation. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 21(5) 350. 2622 – 2632 https://doi.org/10.7752/jpes.2021.05350

Jones H, Taylor CE, Lewis NC, George K, Atkinson G. (2009). Post-exercise blood pressure reduction is greater following intermittent than continuous exercise and is influenced less by diurnal variation. Chronobiol Int. . 26 (2). 293-306. https://doi.org/10.1080/07420520902739717

Romanchuk A, Guziy O. (2018). Level of Athlete’s Health and Blood Pressure Variability. Biomed J. Sci Tech Res, 10 (3). https://doi.org/10.26717/BJSTR.2018.10.001943

Veronique Cornelissen, Neil Smart (20130. Exercise Training for Blood Pressure: A Systematic Review and Metaanalysis. Journal of the American Heart Association. 2 https://doi.org/10.1161/JAHA.112.004473

Wilmore JH, Costill DL. (2004). Physiology of sport and exercise. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 726 p.

W Larry Kenney, Jack H Wilmore, David L Costill. (2019). Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics. 648 р.

Young DR, Appel LJ, Lee S, Miller ER. (1999). The effects of aerobic exercise and T’ai Chi on blood pressure in older people: results of a randomized trial. J. Am. Geriatr. Soc. 47. 3277-3284. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1999.tb02989.x

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ