ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КИДКІВ ГАНДБОЛІСТАМИ РІЗНОГО АМПЛУА КОМАНД І ЛІГИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Свірщук Наталія1 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Вознюк Тетяна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Стасюк Іван Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Дмитренко Світлана Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-222-228

Ключові слова:

гандбол, позиційні кидки, ефективність виконання, модельні показники

Анотація

У статті представлено результати
дослідження змагальної діяльності гравців
чоловічих гандбольних команд І ліги
України. Актуальність. Аналіз наукових
досліджень, проведених фахівцями з
гандболу показує, що вони стосувалися в
основному команд вищої кваліфікації,
вивчення показників ігрової діяльності
чоловічих команд першої ліги України
доповнить існуючі дані та буде сприяти
посиленню наукової складової в системі
підготовки кваліфікованих гандболістів.
Мета дослідження – визначення та аналіз
кількісних та якісних показників виконання
позиційних кидків у процесі змагальної
діяльності кваліфікованих гандболістів
різних ігрових амплуа. Матеріал і методи
дослідження: Аналізувалися змагальні
показники гравців різного амплуа, які
брали участь у чемпіонаті України з
гандболу серед команд І ліги (n=20 ігор).
Результати роботи. Позиційні кидки
(удари по воротам) є одним з визначальних
показників ефективності змагальної
діяльності в командних ігрових видах
спорту. Спостерігається певна тенденція у
виконанні кидків з різних позицій, яка
вказує на особливості гри гандболістів
окремого амплуа. Аналіз наукових і
методичних джерел свідчить, що отримані
нами дані є новими для вивчення
змагальної діяльності кваліфікованих
гандболістів, що представляють команди І
ліги України. Ключові висновки. Для
крайніх гравців характерно виконання
кидків з кута майданчика (з ефективністю
58,8%), у лінійних переважають кидки з 6-
ти метрів (у середньому 17 разів за гру),
найбільш різноманітний асортимент кидків
притаманний напівсереднім гравцям (разом
кидків з 6-ти, 7-ми і 9-ти метрів у середньому 30 разів з ефективністю в 60%).
Рідше за інших виконувати позиційні кидки
приходиться розігруючим гравцям (у
середньому 8 кидків за гру з ефективністю
37,5%.

Біографії авторів

Свірщук Наталія1, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Свірщук Н. С.; orcid.org/0000-0001-6997-1778; razumashka83@bigmir.net; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Вознюк Тетяна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вознюк Т. В..; orcid.org/0000-0002-5951-7333; tv_vinnitsa@ukr.net; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Стасюк Іван, Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Стасюк І. І.; orcid.org/0000-0002-4504-5902; stasiuk.ivan@kpnu.edu.ua; Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-
Подільський, 32300, Україна.

Дмитренко Світлана, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дмитренко С. М.; orcid.org/0000-0001-5934-4893; sdmitrenko73@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Бріскін Ю., Пітин М., Білик О. (2016). Перспективи вдосконалення виконання технічних дій кваліфікованими гандболістами. Спортивний вісник Придніпров'я. 2.18-9.

Вознюк Т.В. (2017). Модельні показники дистанційних і штрафних кидків висококваліфікованих баскетболістів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінниця. 225-231

Дорошенко Е.Ю., Сердюк Д.Г., Мітова О.О. (2016). Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих гандболістів : проблеми, пошуки, шляхи вирішення : монографія. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 312 с.

Івченко О.М. (2019). Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки [дисертація]. Дніпро. 327 с.

Костюкевич В.М., Врублевський Є.П., Вознюк Т.В. (2017). Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія. Вінниця: ТОВ «Планер». 218 с.

Костюкевич В.М. (2012). Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту: автореф.дис. доктора. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. НУФВСУ. К. 44 с.

Кубраченко А.Г., Ткачук В.Г., Голуб В.П. (2013). Система підготовки гандболістів. К. : Київдрук, 556 с.

Мітова О.О. (2021). Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення. Дисертація. доктора. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. НУФВСУ. К. 595 с.

Приступа Є.Н., Тищенко В.О. (2016). Стан проблеми контролю тренувальної та змагальної діяльності в системі підготовки команд високої кваліфікації з гандболу. Фізична активність, здоров’я і спорт. 4 (26). 39–49.

Серебряков О. (2017). Застосування індивідуальних техніко-тактичних дій у змагальній діяльності гравцем-захисником у хокеї на льоду. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 4. 41-46.

Скарбалюс А. (2000). Особенности мужского мирового и европейского гандбола. Наука в олимпийском спорте. 2.68-72.

Тищенко В.О. (2017). Теоретико-методологічні основи системи контролю тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу : дис. … доктора. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Львівський державний університет фізичної культури. Львів. 698 с.

Цапенко В.О., Гусак О.Ю., Дорошенко Е.Ю. (2006). Технічні дії в гандболі. Запоріжжя: ЗНУ. 96 с.

Цыганок В. И. (2000). Организация, управление и планирование подготовки высококвалифицированных спортсменов по гандболу. Запоріжжя : ЗДУ. 24 с.

Щепотіна Н.Ю. (2014). Модельні характеристики підготовленості та змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 18(2). 239-246.

Acsinte E., Alexsandru A. (2007). Physical condition in high performance team handball. European handball periodical. Austria. Vien. 2-12.

Сlanton Reita, Dwight Mary Phyl. (2013). Team Handball: Steps to Success. Р. 268.

Dencikowska A. (2012). Piłkareczna. WSP Rzeszów: Miekka. 192 p.

Garcia J., Sabido R., Barbado D., Moreno F. (2013). Analysis of the relation between throwing speed and throwing accuracy in team handball according to instruction. European Journal of Sport Science. 13(2). 149-154.DOI:10/1080/17461391.2011.606835.

Robertson Sam,Gupta Ritu& McIntosh Sam (2016). A method to assess the influence of individual playerperformance distribution on match outcome in team sports. Journal of Sports Sciences. 34 (19). 1893-1900.

Zhou Xianjiang Zong, Bin Wu Xianwu (2012). Researchon Development Mode of Foreign Competitive Basketball. Physics Procedia.33.2064-2069

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ