2017: Випуск XXV

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю, 2017. – 442 с.

Опубліковано: 21.05.2018

Весь випуск