2016: Випуск XXIV

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 2 4. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 362
Опубліковано: 04.06.2018

Весь випуск