Activities of Oleksandr Lipkin as Lityn district starosta (1918)
pdf (Ukrainian)

Keywords

Lityn district, Lityn, Oleksandr Lipkin, Hetmanate, Austro-Hungarian troops, insurgency

How to Cite

Kravchuk, O., & Martseniuk, N. (2016). Activities of Oleksandr Lipkin as Lityn district starosta (1918). Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 24, 168-174. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2016-24-168-174

Abstract

The article covers the managerial activities of Oleksandr Lipkin as Lityn district starosta in June-November 1918 as a leader of the Hetmanate's policy against the background of events in the Podillia region. The authors argue that this activity demonstrates the failure of attempts to restore pre-revolutionary political and socio-economic relations. The attempt to build an independent Hetmanate using the methods of the tsarist monarchy proved to be completely unconstructive and was rejected by the Ukrainian population.

pdf (Ukrainian)

References

Гусєв О. В. Історія Літина. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / О. В. Гусєв, С. О. Гусєв– Вінниця: ТД «Едельвейс и К», 2004. – 90 с.

Завальнюк О. М. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – 320 с.

Завальнюк О. М. Земства Поділля в добу Української революції 1917 -1920 рр. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк– Кам’янець-Подільський, 2009. – 220 с.

Калитко С. Л. Карні експедиції на Поділлі в 1917 – навесні 1918 рр. та участь в них австро-угорської армії / С. Л. Калитко // Народи світу і Велика війна 1914 -1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 257-266.

Коваль Р. Яків Гальчевський. Біографія / Р. Коваль // Гальчевський Я. В. З воєнного нотатника. – К.: Діокор, 2006. – С. 7-30.

Кравчук О. М. Спогади В. Данілова про Всеукраїнський з ’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р. / О.М. Кравчук, Н. М. Марценюк // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. 10-12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 105-107.

Календар. Справочна книжка на 1919 г. Кам’янець-Подільський: Друкарня Когена і Дунаєвецького, 1919. – 120 с.

Яневський Д. Проект «Україна», або Спроба Павла Скоропадського / Д. Б. Яневський. – Харків: Фоліо, 2010. – 284 с.

Весь Юго-Западный Край. – Киев, 1913. – 1115 с.

Антонишин А. П. Державотворчі процеси на Поділлі в заключний період існування Центральної Ради (лютий-травень 1918 р.) / А. П. Антонишин // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 379-386.

Історія міст і сіл. Вінницька область. – К.: Головна редакція УРЕ, 1972. – 778 с.

ДАВіО, ф. Р.-207, оп. 6, спр. 22.

«Скоропадского я знал с малых лет». Воспоминания графа Д. Ф. Гейдена. 1920 -е гг. Публикацию подготовил к. и. н. А. С. Пученков // Исторический архив. – 2012. – № 2. – С. 115-129.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 27.

ДАВіО, ф. Р.-1196, оп. 1, спр. 4.

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 -грудень 1920)-Документи і матеріали - Вінниця: Вінницьке книжково-газетне видавництво – 488 с.

ДАВіО, ф. Р-1196, оп. 1, спр. 34.

ДАВіО, ф. Р-1196, оп. 1, спр. 33.

Східне Поділля в добу Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 -грудень 1918 р.): Збірник документів та матеріалів / Упоряд. К. Завальнюк, Т. Стецюк. – Вінниця: О. Власюк, 2008. – 208 с.

Гура А. Селянство Поділля за часів Української Держави / А. Гура / Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т 5. – С. 244-247.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 101.

Липкин Александр Ксенофонтович // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=5084&PHPSESSID=07041c51376e0f80e189b18ba8fddf2

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 10.

ДАВіО, ф. Д.-266, оп. 1, спр. 1.

Тинченко Я. Українські збройні сили: березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії) / Я. Тинченко – К.: Темпора, 2009. – 480 с.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 69.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 94.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 6.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 81.

ДАВіО, ф. Р.-1543, оп. 1, спр. 4.

ДАВіО, ф. Р-1543, оп. 1, спр. 2.

Малюта О. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / О. Малюта – К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. – 840 с.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 47.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 139.

Алтухова О. Освітні процеси на Поділлі за часів Гетьманату / О. Алтухова // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т 5. – С. 251-256.

ЦДАВОУ, ф. 2201, оп. 1, спр. 19.

«Просвіти» Поділля в добу Української революції (1917 -1920): зб. док. і мат. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – 571 с.

Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету. Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор переднього слова і досліджень О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2008. – 280 с.

ЦДАВОУ, ф. 1216, оп. 1, спр. 76.

ЦДАВОУ, ф. 1793, оп. 1, спр. 221.

ДАВіО, ф. Р.-207, оп. 6, спр. 24.

Маринич В. Наш край в 1918-1920 роках / В. Маринич // Перша Хмільницька наукова історико -краєзнавча конференція. Матеріали конференції. 23 вересня 2015 р., м. Хмільник Вінницької області. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2015. – С. 162-165.

ЦДАВОУ, ф. 2311, оп. 1, спр. 139.

ДАВіО, ф. Р.-1196, оп. 1, спр. 19.

Гражданская война на Украине 1918-1920. Сб. док. и мат. В трех т., четырех кн. – Т 1. Кн. 1. – К.: «Наукова думка», 1967. – 876 с.

ЦДАВОУ, ф. 2207, оп. 1, спр. 1350.

Слово Подоліі. – 1918.

Республіканські вісти. – 1918.

Подкур Р. За повідомленнями радянських спецслужб / Р. Подкур – К.: Рідний край., 2000. – 230 с.

Ликин // [Електронний ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Липкин

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2016 Oleksandr Kravchuk, Nadiia Martseniuk

Downloads

Download data is not yet available.