Події Української революції 1917-1921 рр. на теренах Поділля у дослідженнях професора Миколи Кравця

Автор(и)

  • Юрій Зінько Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Олександр Кравчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-109-117

Ключові слова:

Микола Кравець, історія Поділля, Українська революція, армія УНР, національно-визвольна боротьба, українсько-польське співробітництво

Анотація

Метою статті є спроба на основі аналізу наукових досліджень, творчої спадщини професора Миколи Кравця висвітлити події військово-політичного, громадського, економічного життя на теренах Поділля у період Української революції 1917 – 1921 рр. та репрезентувати його погляд на значення подій, ідей, людей та інституцій у процесі творення української держави. Методологія дослідження ґрунтується на вивченні і критичному аналізі наукових та історико-публіцистичних праць Миколи Кравця. Застосування універсальних дослідницьких принципів історизму, наукової об’єктивності й системності дозволило, на основі представлення регіональної ситуації у подільському краї, проаналізувати основні віхи процесу українського державотворення означеного періоду. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що праці професора Миколи Кравця, який серед перших українських науковців на початку 1990-х рр. розпочав роботу з дослідження історії Української революції, демонструють концептуальну цілісність розуміння подій революції й показують, що в її основі були демократичні цінності та ідея українського державотворення. З’ясовано, що у перші роки незалежності України йому вдалося накопичити значний, раніше недоступний, для вивчення фактичний матеріал, зокрема, й матеріали місцевих газет 1917 – 1921 рр., та підготувати низку досліджень щодо військово-політичних подій означеного історичного періоду на подільських теренах. Також представленням масштабних військових битв на Вінниччині, автор доводить, що вони є доказом боротьби Української Народної Республіки з неукраїнськими арміями та розглядає українські антибільшовицькі повстання як війну проти іноземного чужорідного завойовника. Праці Миколи Кравця вирізняються зваженими історичними оцінками дій окремих осіб революційної доби, аналізом причин поразки Української революції та її вплив на подальшу долю українського народу. Висновки. На основі аналізу історіографічної та джерельної бази можна зазначити, що у творчій спадщині професора Кравця М. М. подано осмислення подій Української революції 1917 – 1921 рр., у висвітленні яких автор виходив із державницького підходу, прагнув всебічно показати вміння народу зорганізуватися на місцях задля справи розбудови та захисту української держави. Українська революція зазнала поразки, не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила українське суспільство та стала джерелом духовної сили у подальшій боротьбі за українську державність та незалежність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юрій Зінько, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, професор (Україна)

Олександр Кравчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент (Україна)

Посилання

Бабицький, М. М. (1992). Зимовий похід 1919–1920 рр. і Вінниччина // Тези доповідей одинадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 3 вересня 1992 р. Вінниця, 58–59.

Вільшина, І. П. (1992) Газета «Хвиля» про зустріч С. В. Петлюри у Вінниці в 1920 р. // Тези доповідей одинадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 3 вересня 1992 р. Вінниця, 59.

Гальчак, С. Д. (2013). Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: ХІХ – поч. ХХІ ст. Вінниця, Меркьюрі-Поділля. 876 с.

Гучва, І. І. (1992). Промова Юзефа Пілсудського у Вінниці 17 травня 1920 р. // Тези доповідей одинадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 3 вересня 1992 р. Вінниця, 60.

Депортації. (2002). Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У 3-х томах. Т. 3. Спогади. Львів, 235 с.

Калитко, С. Л. & Кравчук, О. М. (2010). Микола Кравець: людина, вчений, патріот // Освіта, наука і культура на Поділлі. Кам’янець-Подільський, Вип. 16. 286–294.

Кравець, М. (1996). Подільська газета «Наш шлях» (1919-1920) // Тези доповідей п’ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 14 вересня 1996 р. Вінниця, 50–52.

Кравець, М. (2018). Кравець Микола Миколайович: до 90-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик. Вінниця, 154 с.

Кравець, М. М. (1993). Вінницька газета «Україна» (1920 р.) // Тези доповідей дванадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 7 вересня 1993 р. Вінниця, 7–9.

Кравченко, М. (2004a) Зібрання творів у дванадцяти томах. Вінниця: Просвіта, Т. 4. 552 с.

Кравченко, М. (2004b). Зібрання творів у дванадцяти томах. Вінниця: Просвіта, Т. 5. 624 c.

Кравчук, О. (2008). Подвижництво Миколи Кравця: Вінницький період у науковій творчості визначного українського історика // Пульсуючі джерела. Обласна науково-популярна мистецька краєзнавча газета. № 13. 24 листопада.

Масловський, М. І. (1993). Вінницька газета «Хвиля» (1920 р.) // Тези доповідей дванадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 7 вересня 1993 р. Вінниця, 44.

Масловський, М. І. (1996). Зустріч С. Петлюри в Могилеві-Подільському і Ямполі в 1920 р. // Тези доповідей п’ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції 14 травня 1996 р. Вінниця, 52.

Шпорлюк, Р. (2013). Формування модерних націй: Україна-Росія-Польща. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 552 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають