2021: Випуск XXXV

					##issue.viewIssueIdentification##

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 35. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 148 с.

Опубліковано: 21.03.2021

Весь випуск

РЕЦЕНЗІЇ