Богдан Дороцький – активіст студентського руху і меценат української культури

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-49-55

Ключові слова:

Богдан Дороцький, Львівська політехніка, Студентський шлях, Союзу українських студентських організацій під Польщею, студентський рух

Анотація

Метою статті є з’ясування і систематизація фактів біографії випускника Львівської політехніки, активіста українського студентського руху, громадського діяча Богдана-Володимира Дороцького (1909–1945). Методологія дослідження ґрунтується на засадах об’єктивності, історизму, із застосуванням загальнонаукових методів аналізу, синтезу та узагальнення, а також порівняльному й біографічному методах. Наукова новизна статті полягає у тому, що на підставі критичного аналізу джерел і опублікованих матеріалів здійснено спробу опрацювання біографії випускника Львівської політехніки, активного члена українського студентського руху, громадського діяча Б.  Дороцького на тлі трагічних подій 30–40-х  рр. ХХ  ст. До наукового обігу введено матеріали з рукописних джерел і періодики, що розкривають маловідомі факти з життя і діяльності Б.  Дороцького. Висновки. Б.-В. Дороцький – представник генерації українських діячів, які в умовах відсутності української державності у 1930–40-х  рр. зосереджували свою працю на розвитку українського студентського руху та підтримці культури. На такий напрямок його зацікавлень мали істотний вплив як патріотичні традиції родини, так і навчання в українських гімназіях, участь в українському скаутському русі, а також переслідування родини польською владою. Під час навчання у Львівській політехніці активно працював у керівних органах студентських організацій: товариства «Основа», Союзу українських студентських організацій під Польщею, Товариства прихильників освіти, кооперативу «Студентський лихвар». Особливою місією Б. Дороцького була його участь у виданні друкованого органу СУСОП – «Студентського шляху», а також творів молодих поетів. Активна діяльність Б. Дороцького привертала увагу польських, радянських та німецьких органів безпеки. Кілька разів був арештований польською владою. Трагічно загинув у 1945 р. від рук членів польської націоналістичної організації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Horbal, B. (1997). Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918–1921. Wrocław: Arboretum. 187 s.

Антонич, Б. І. (1934). Три перстені. Львів: Накладом Б. Дороцького, 80 с.

Біографія Михайла Дороцького. Режим доступу: http://dds.edu.ua/ua/component/abook/author/29--.html (дата звернення: 19.02.2021).

Васильовський, Ф. (1986). Українське село Лубна і його трагедія. Ред. М. Семчишин, Ярославщина і Засяння 1031–1947 (сс. 481–490). Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто: Регіональне об’єднання ЯРОКЗА, 797 с.

Гривул, Т., Мороз, В., Муравський, В., & Окаринський, В. (2003). Матеріали до пластового мартиролога. Львів [б.в.]. 120 с.

Діло [газета], 1928, 1929, 1931, 1932, 1933.

Жеплинський, Б. (2008). Дороцький Михайло. Ред. І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк, Енциклопедія Сучасної України: електронна версія. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21013 (дата звернення: 19.02.2021).

Канюк, Й., & Медицька, В. (2001). Біографічні довідки. Гімназисти 1906–1939 рр. Ред. О. Романів. Сокальська гімназія: пропам'ятна книга (сс. 158–175). Львів – Сокаль: [б.в.]. 504 с.

Ковалюк, Р. (2001). Український студентський рух на західних землях ХІХ–ХХ ст. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 420 c.

Кравців, Б. (1933). Сонети і строфи. Львів: Накладом Б. Дороцького. 38 с.

Кульчицький, М. (2001). Доля Богдана Дороцького. Ред. О. Романів. Сокальська гімназія: пропам'ятна книга (сс. 445–448). Львів – Сокаль: [б.в.]. 504 с.
Львівські вісті [газета],1941.

Мороз, В. (2008). Дороцький Богдан. Ред. А. Козицький, Енциклопедія Львова (с. 137). Львів: Літопис. 608 с.

Посівнич, М. (2008). Степан Бандера – життя, присвячене свободі. Торонто – Львів: Літопис УПА. 112 с.

Прах, Б. (2015). Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини: у 2-х томах. Том 1: Біографічні нариси (1939 – 1989). Львів: Видавництво УКУ. LXXXVI + 722 c.

Селівончук, І. (2003). Генеалогія моєї родини. Конкурсна робота міжнародного конкурсу «Мій рідний край» [рук., приватний архів родини Селівончук]. 25 с.

Сливка, Ю. (відп. ред.). (1996). Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади у трьох томах (Т. 1). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 480 с.

Студентський шлях [журнал], 1931, 1932.

Шематизм греко-католицького духовенства злучених епархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на рік Божий 1928. Перемишль: Гр. кат. капітула. 420 с.
Шематизмъ всего клира греко-католического епархій соєдиненыхъ Перемыской, Самборской и Сяноцкой на рокъ водъ рожд. Хр. 1909. Перемышль: Гр. кат. капітула. 535 с.

Янів, В. (1983). Студії та матеріяли до новішої української історії. Мюнхен: Український вільний університет. 343 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ