Богдан Дороцький – активіст студентського руху і меценат української культури

Автор(и)

  • Андрій Павлишин Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-49-55

Ключові слова:

Богдан Дороцький, Львівська політехніка, Студентський шлях, Союзу українських студентських організацій під Польщею, студентський рух

Анотація

Метою статті є з’ясування і систематизація фактів біографії випускника Львівської політехніки, активіста українського студентського руху, громадського діяча Богдана-Володимира Дороцького (1909–1945). Методологія дослідження ґрунтується на засадах об’єктивності, історизму, із застосуванням загальнонаукових методів аналізу, синтезу та узагальнення, а також порівняльному й біографічному методах. Наукова новизна статті полягає у тому, що на підставі критичного аналізу джерел і опублікованих матеріалів здійснено спробу опрацювання біографії випускника Львівської політехніки, активного члена українського студентського руху, громадського діяча Б.  Дороцького на тлі трагічних подій 30–40-х  рр. ХХ  ст. До наукового обігу введено матеріали з рукописних джерел і періодики, що розкривають маловідомі факти з життя і діяльності Б.  Дороцького. Висновки. Б.-В. Дороцький – представник генерації українських діячів, які в умовах відсутності української державності у 1930–40-х  рр. зосереджували свою працю на розвитку українського студентського руху та підтримці культури. На такий напрямок його зацікавлень мали істотний вплив як патріотичні традиції родини, так і навчання в українських гімназіях, участь в українському скаутському русі, а також переслідування родини польською владою. Під час навчання у Львівській політехніці активно працював у керівних органах студентських організацій: товариства «Основа», Союзу українських студентських організацій під Польщею, Товариства прихильників освіти, кооперативу «Студентський лихвар». Особливою місією Б. Дороцького була його участь у виданні друкованого органу СУСОП – «Студентського шляху», а також творів молодих поетів. Активна діяльність Б. Дороцького привертала увагу польських, радянських та німецьких органів безпеки. Кілька разів був арештований польською владою. Трагічно загинув у 1945 р. від рук членів польської націоналістичної організації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Андрій Павлишин, Національний університет «Львівська політехніка»

асистент (Україна)

Посилання

Horbal, B. (1997). Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918–1921. Wrocław: Arboretum. 187 s.

Антонич, Б. І. (1934). Три перстені. Львів: Накладом Б. Дороцького, 80 с.

Біографія Михайла Дороцького. Режим доступу: http://dds.edu.ua/ua/component/abook/author/29--.html (дата звернення: 19.02.2021).

Васильовський, Ф. (1986). Українське село Лубна і його трагедія. Ред. М. Семчишин, Ярославщина і Засяння 1031–1947 (сс. 481–490). Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто: Регіональне об’єднання ЯРОКЗА, 797 с.

Гривул, Т., Мороз, В., Муравський, В., & Окаринський, В. (2003). Матеріали до пластового мартиролога. Львів [б.в.]. 120 с.

Діло [газета], 1928, 1929, 1931, 1932, 1933.

Жеплинський, Б. (2008). Дороцький Михайло. Ред. І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк, Енциклопедія Сучасної України: електронна версія. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21013 (дата звернення: 19.02.2021).

Канюк, Й., & Медицька, В. (2001). Біографічні довідки. Гімназисти 1906–1939 рр. Ред. О. Романів. Сокальська гімназія: пропам'ятна книга (сс. 158–175). Львів – Сокаль: [б.в.]. 504 с.

Ковалюк, Р. (2001). Український студентський рух на західних землях ХІХ–ХХ ст. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 420 c.

Кравців, Б. (1933). Сонети і строфи. Львів: Накладом Б. Дороцького. 38 с.

Кульчицький, М. (2001). Доля Богдана Дороцького. Ред. О. Романів. Сокальська гімназія: пропам'ятна книга (сс. 445–448). Львів – Сокаль: [б.в.]. 504 с.
Львівські вісті [газета],1941.

Мороз, В. (2008). Дороцький Богдан. Ред. А. Козицький, Енциклопедія Львова (с. 137). Львів: Літопис. 608 с.

Посівнич, М. (2008). Степан Бандера – життя, присвячене свободі. Торонто – Львів: Літопис УПА. 112 с.

Прах, Б. (2015). Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини: у 2-х томах. Том 1: Біографічні нариси (1939 – 1989). Львів: Видавництво УКУ. LXXXVI + 722 c.

Селівончук, І. (2003). Генеалогія моєї родини. Конкурсна робота міжнародного конкурсу «Мій рідний край» [рук., приватний архів родини Селівончук]. 25 с.

Сливка, Ю. (відп. ред.). (1996). Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади у трьох томах (Т. 1). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 480 с.

Студентський шлях [журнал], 1931, 1932.

Шематизм греко-католицького духовенства злучених епархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на рік Божий 1928. Перемишль: Гр. кат. капітула. 420 с.
Шематизмъ всего клира греко-католического епархій соєдиненыхъ Перемыской, Самборской и Сяноцкой на рокъ водъ рожд. Хр. 1909. Перемышль: Гр. кат. капітула. 535 с.

Янів, В. (1983). Студії та матеріяли до новішої української історії. Мюнхен: Український вільний університет. 343 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ