№ 43 (2023)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 43. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця: ВДПУ, 2023. – 128 с. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2023-43

Весь випуск
pdf