2020: Випуск XXXI

					##issue.viewIssueIdentification##

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 31. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 152 с. DOI: 10.31652/2411-2143-2020-31

Опубліковано: 01.05.2020

Весь випуск

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ