National-cultural and spiritual life of Vinnytsia during the initial period of Nazi occupation (according to the newspaper "Vinnytsia news")
pdf (Ukrainian)

Keywords

newspaper "Vinnytsia news", Vinnytsia citizens, national-cultural and spiritual life, Nazi occupation

How to Cite

Melnychuk, O., & Melnychuk, M. (2020). National-cultural and spiritual life of Vinnytsia during the initial period of Nazi occupation (according to the newspaper "Vinnytsia news"). Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 31, 88-98. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-31-88-98

Abstract

The purpose of the article is to highlight the main directions of the national-cultural and spiritual life of the Vinnytsia during the initial period of Nazi occupation. The methodology of the research is based on the combination of general scientific (abstraction, analysis, synthesis, synthesis, modeling) and special-historical (historical-critical, historical-typological, historical-systemic, concrete-problematic, quantitative) methods with the principles of historicism, systematicity, scientificity . The scientific novelty of the work is that the authors, for the first time, based on the analysis of the materials of the local newspaper "Vinnitsa News" as a source, revealed the course of national-cultural and spiritual life of the inhabitants of Vinnitsa in the Nazi occupation. Conclusions. The materials published on the pages of the newspaper "Vinnytsia Visti" testify to the revival of the national-cultural and spiritual life of the Vinnytsia during the initial period of Nazi occupation. This was reflected in: the resumption of the work of a number of educational institutions which instilled the principles of national education; dissemination of national ideas through the Ukrainian media; creation of a number of public associations of national orientation; the revival of the Ukrainian language as a foundation for the spiritual culture of the people and their cultivation in everyday life. A special activity was noted for cultural and artistic life, which was characterized by the appearance and activity of a number of theaters of various directions, cinemas and clubs. The favorable factors for such a revival were, first of all, the elimination of the Soviet totalitarian regime (imperial in essence) and the loyal attitude of the occupying power (initially). The revival of national-cultural and spiritual life was facilitated by active advocacy and education work among the population conducted by national-oriented Ukrainian intelligentsia, members of OUN affiliated groups, national-conscious figures of Ukrainian local authorities. Through their activities, they strengthened the unity of the Ukrainian nation, formed the basic principles of national ideology, set clear goals for national construction.

pdf (Ukrainian)

References

Андрійчук, Я. (1941). Налагоджується культосвітня праця. Вінницькі вісті, 26 жовтня, 4.

Буревій, В. (1941). У Вінницькому українському театрі. Вінницькі вісті, 10 вересня, 3.

Вешелені, О. (2018). Ігор Костецький відмовився від батькового російського прізвища. Газета по-українськи, 11 травня. https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_igor-kosteckij-vidmovivsya-vid-batkovogo-rosijskogo-rizvischa/ 836201

Гальчак, С. (2002). Державний архів Вінницької області в період нацистської окупації. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць, вип. 5, 86–94.

Гальчак, С. (2011). Стан освіти на Вінниччині в період Другої світової війни. Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення», Вінниця, 197–211.

Гінда, В. (2001). Вищі учбові заклади Вінниччини в роки німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.). Поділля у контексті української історії: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, Вінниця, 280–285.

ДАВО – Державний архів Вінницької області.

Донцов, Д. (1941). Випалюймо з себе рабство духа. Вінницькі вісті, 3 жовтня, 1.

Зінько, Ю. А. & Григорчук, П. С. (2004b). Особливості функціонування навчальних закладів Вінниччини в період нацистського режиму (1941-1944 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, вип. 7, 132–136. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2004-7-132-136

Зінько, Ю. А., & Григорчук, П. С. (2004а). Заклади культури та освіти Вінниччини в умовах нацистської окупації. Історія України: маловідомі імена, події, факти, вип. 26, 229–236.

Коваленко, М. (1942). Жінки – активні учасниці сьогоднішніх подій. Вінницькі вісті, 21 червня, 4.

Кондратенко, М. (1941). Звістка про немирівське городище. Вінницькі вісті, 14 вересня, 2.

Костецький, І. (1942). Завдання національного виховання у новому році. Вінницькі вісті, 1 січня, 4–5.

Костецький, І. (1941). Принципи українства. Вінницькі вісті, 26 вересня, 2.

Крас, Н. (2016). Газета Винницкие вести 1941-1943. https://www.proza.ru/2016/08/31/65

Крип’якевич, І. (1941). Лекції з історії України. Вінницькі вісті,10 вересня, 2.

Михалевський, С. (1942). Праця міських бібліотек. Вінницькі вісті, 11 червня,3.

Мудрик, П. (1942). Методичний семінар для районних інспекторів шкіл. Вінницькі вісті, 13 серпня, 3.

Олійник, М. (1941). Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці. Постанова у Вінницькому міському театрі. Вінницькі вісті, 26 жовтня, 5.

Павлович, А. (1943). У міському театрі. Вінницькі вісті, 8 квітня, 4.

Передова стаття. (1941a). Про найближчі завдання, які стоять перед українською нацією. Вінницькі вісті, 10 вересня, 3.

Передова стаття. (1941b). Шануймо рідну мову. Вінницькі вісті, 26 вересня, 1.

Салата, О. О. (2009). Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети «Вінницькі вісті»). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, № 16, 151–156. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2016-9-151-156

Семенко, Л. & Логінов, О. (2019) Вінницький театр у свічаді історії (1910-1944). Київ : Центр ДЗК; Вінниця : Вінницька картографічна фабрика, 536 с.

Семенко, Л. І. (2008). Театральне життя у Вінниці під час окупації 1941–1944 років. Подільська старовина: наук. Зб., вип. IV, 341–349.

Сень, І. (1941). Найближчі завдання СУНСу. Вінницькі вісті, 26 жовтня, 5.

Сергійчук, С. (1941). Починають працювати школи. Вінницькі вісті, 10 вересня, 3.

Стельникович, С. (2017). Житомирсько-вінницький регіон за часів нацистської окупації (1941–1944 pp.): мистецьке життя. Історія України, № 17 (897), вересень, 5–10.

Степанюк, П. (1941). Студенти зорганізовуються. Вінницькі вісті, 10 вересня, 3.

Табарук, І. (1941). Відкриття школи в селі Ільківці. Вінницькі вісті, 26 вересня, 2.

Тітов, П. (1941). Урочисте відкриття Вінницького музично-драматичного театру. Вінницькі вісті, 31 серпня, 1.

Хроніка. (1941). Хроніка. Вінницькі вісті, 12 вересня, 4.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: History

Downloads

Download data is not yet available.