2021: Випуск XXXVI

					##issue.viewIssueIdentification##

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 36. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 136 с.
DOI: 10.31652/2411-2143-2021-36

Опубліковано: 09.06.2021

Весь випуск

ЕТНОЛОГІЯ