Навчально-методичне забезпечення підготовки хористів парафіяльних храмів Київської єпархії в другій половині ХІХ ст.

Автор(и)

  • Ольга Перепелюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-27-34

Ключові слова:

духовна освіта, Православна Церква, учитель співу, церковний спів, церковнопарафіяльна школа

Анотація

Мета статті полягає у визначенні історичних процесів, що обумовили підвищену увагу до вивчення церковного співу у ІІ половині ХІХ століття, та аналізі методичного забезпечення  навчання майбутніх хористів храмів у церковнопарафіяльних школах. Методологічну основу дослідження становлять загальні історичні методи (аналізу та синтезу), а також принципи науковості, історизму та об’єктивності. Наукова новизна полягає в тому, що на основі проаналізованих публікацій церковної преси та наявних досліджень сучасних авторів вперше висвітлено рекомендації, які надавалися учителям співу для підготовки майбутніх церковних півчих. Зазначаються навчальні посібники та деякі методичні рекомендації, які передбачалися для полегшення навчання учнів. Висновки. У ХІХ столітті в усіх єпархіях Російської імперії проведено ряд реформ, що стосувалися різних сфер духовної освіти. Відбувалася реорганізація навчальних закладів та оновлення освітніх програм. Одним із головних навчальних предметів став церковний спів, його введено для обов’язкового вивчення у навчальних закладах усіх рівнів – від академій до церковнопарафіяльних шкіл. Вихованці духовних навчальних закладів опановували його теоретично та практично на богослужіннях. Святійший Синод видавав положення, у яких регламентувався обсяг навчального матеріалу, і навіть перелік піснеспівів та молитов. До того ж церковний спів міг вивчатися не один семестр чи рік, а увесь період навчання. Основним із напрямів, який потребував удосконалення у процесі реформи, – створення церковних хорів. Оскільки більшість учителів мали низький рівень знань музичної грамоти або не здатні навчити півчих, то розроблено навчальні посібники та методичні рекомендації для вирішення цієї проблеми. Поширювалася корисна для учителів співу інформація для проведення уроку: легкі способи вивчення нотної грамоти, елементарна музична теорія, приклади мелодій тощо. Їх популяризація здійснювалася за допомогою церковних видань. У статті проаналізовано публікації церковної преси ХІХ століття, а також сучасні дослідження, у яких міститься інформація про навчання церковному співу та поради для учителів, які здійснюють підготовку дітей-півчих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Перепелюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор філософії (історія та археологія), молодший науковий співробітник (Україна)

Посилання

Экземплярский, В. (1868). По вопросу об обучению пению в сельских школах и руководственных пособиях по этому предмету. Руководство для сельских пастырей, 49, С. 522–535.

Экземплярский, В. (1868). По вопросу об обучению пению в сельских школах и руководственных пособиях по этому предмету. Руководство для сельских пастырей, 51, С. 608–619.

Каменев, С. А. (ред.). (1936). Хрестоматия по истории педагогики (т. 4). Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 413 с.

К-ий, П. (1883). Обучение пению в народной школе (Метод и руководства для элементарного обучения пению в народной школе; духовно-музыкальные произведения, необходимые при обучении учеников сельской школы церковному хоровому пению). Руководство для сельских пастырей, 26, С. 209–225.

Крижановский, Е. (1891). Обучение церковному пению в народных школах. Церковно-приходская школа, 1. С. 333–337.

Кузнець, Т. В. (2016). Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24, С. 47–51.

Священко, З. В. (2020). Церковна преса Київської єпархії про навчання церковного співу у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.33, С. 99–107.

Смольский, К. (1895). Несколько слов по поводу церковного чтения и пения учениками и ученицами церковно-приходских школ. Руководство для сельских пастырей, 2. С. 52–54. DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-99-107.

##submission.downloads##

Опубліковано

09.06.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ