Національна політика українських радянських державних утворень на етапі становлення більшовицького режиму (1917–1920 рр.)

Автор(и)

  • Валерій Кононенко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-42-49

Ключові слова:

більшовики, національна політика, українські радянські державні утворення, УНР Рад, УСРР

Анотація

Метою статті є аналіз державної політики стосовно національних меншин України українських радянських державних утворень у період становлення радянської влади в Україні. Автор досліджує особливості процесу формування, змін національної політики більшовиків напередодні жовтневого перевороту 1917 р., під час функціонування Української народної республіки Рад (УНР Рад) та Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових та спеціально-історичних методів наукового дослідження. Використовуючи метод контент-аналізу, проаналізовано основні нормативно-правові акти українських радянських державних утворень періоду утвердження більшовицького режиму та акцентовано увагу на провідних принципах та положеннях радянської національної політики. Наукова новизна роботи полягає у тому, що автор зосередив свою увагу на питанні про еволюцію та функціонування національної політики більшовиків в Україні, залежно від внутрішніх та зовнішніх факторів, що були супутніми при встановленні радянського режиму в Україні у 1917–1920-х рр. Висновки. Вважаємо, що політика українських радянських державних утворень періоду утвердження більшовицького режиму стосовно національних меншин України була неодмінною складовою національної політики більшовиків РРФСР. Загравання до національно-визвольних рухів колишніх народів Російської імперії через «право на самовизначення» та «право на національно-культурне життя» слабшало зі становленням та утвердженням більшовизму в Україні, а з переходом до фази військового комунізму – фактично зникло взагалі. Віра в швидку та «тріумфальну» майбутню світову перемогу комунізму, який серед іншого передбачав ліквідацію національних відмінностей між членами комуністичного суспільства, позбавила українських більшовиків на етапі утвердження радянської влади в Україні можливостей формування чітких основних принципів та положень національно-культурної політики щодо етнічних меншин. Збереження «самостійницького» статусу радянської України часів УНР Рад та УСРР було ніщо іншим, як тактичним кроком у процесі «зближення» національних радянських утворень, у закономірному процесі об’єднання заради перемоги комунізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерій Кононенко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор історичних наук, професор (Україна)

Посилання

Боровик, М. (2020). Хто створив «радянські нації»? (теоретико-історіографічні нотатки). Український історичний журнал. № 2. С. 169–186.

Єфіменко, Г. (2012). Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917–1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? Український історичний журнал. № 2. С. 114–132.

Збір законів і розпоряджень. (1920). Збір законів і роспоряджень робітничо-селянського уряду України і уповноважених Р.С.Ф.Р.Р. за 1920 рік. Ч. 1–13. Харків: Видання Народнього комісаріяту юстиції. 377 с.

Збір законів і розпоряджень. (1921). Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р. Харьков: Вторая Советская типография. № 1–15, 17, 19–20. 703 с.

Іванова, Т. Ю. (2014). Національна політика 1920-х рр. в СРСР. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. Вип. 3.38. С. 104–109.

Кукушкин, Ю. С. & Чистяков, О. И. (1987). Очерк истории Советской Конституции. М.: Политиздат. 367 с.

Кульчицький, С. (2005). Національна політика більшовиків в Україні під час створення комуністичного ладу. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип.13. С. 3–56.

Нам, И. В. (Упорядн.) (2016). Национальный вопрос в программных документах политических партий, организаций и движений России. Начало XX в.: Документы и материалы: учебное пособие. 2-е издание, исправленое и дополненое. Томск: Издательствово Томского университета, 256 с.

Олійник, З. В. (2002). Національна політика більшовиків в Україні в 1917–1920 рр. (автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – Історія України). К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

09.06.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ