Місцева діловодна документація як джерело до вивчення заходів місцевої влади з організації прийому та облаштування українських переселенців із Польщі на території Донецької області у 1945–1946 рр.

Автор(и)

  • Наталя Шипік Маріупольський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-112-119

Ключові слова:

українські переселенці з Польщі, адаптація, діловодна документація, Донецька область

Анотація

Метою статті є виявлення інформативного потенціалу діловодної документації місцевої влади для висвітлення основних етапів розселення і труднощів, на які переселенці наштовхнулися під час адаптації у районах Донецької області. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (синтетичний, аналітичний, логічний), спеціально-історичних (хронологічний, історико-порівняльний), джерелознавчих (критичний аналіз) методів. Наукова новизна роботи полягає у тому, що авторкою вперше розкрито інформативні можливості діловодних документів місцевого рівня у вивченні механізму реалізації місцевою владою державних завдань з організації прийому та облаштування українців із Закерзоння та території Донецької області у повоєнну добу. Частина з проаналізованих авторкою документів уводиться до наукового обігу вперше. Висновки. Місцева діловодна документація має значний інформаційний потенціал для дослідження ступеня реалізації заходів з організації прийому, ходу територіального розміщення переселенців у Донецькій області та труднощів адаптаційного періоду. Вона містить чимало деталізованої інформації, насиченої фактами, іменами і статистичними даними, що може суттєво доповнити джерельну базу для подальших досліджень. Документи районної влади, представники якої в ході перевірок стану переселенських господарств контактували з переселенцями, разом із констатацією фактів містять й оцінні судження та елементи емоційності. У справочинних матеріалах обласного рівня партійні та радянські чиновники частіше подавали більш узагальнену інформацію, нерідко критикували районних працівників за недооцінювання політичного значення питання облаштування й закріплення переселенців у місцях заселення. Вагомий вплив на формування їх оцінок чинили ідеологічні установки правлячої верхівки Комуністичної партії. Більшість рішень Обласного комітету КП(б)У були ухвалені спільно з виконкомом обласної ради депутатів трудящих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Шипік, Маріупольський державний університет

кандидат історичних наук, доцент (Україна)

Посилання

Байкєніч, Д. (2013) Переселення українців із Польщі до східних областей УРСР у другій половині 1940-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 Луганськ, 20 с.

ДАДО – Державний архів Донецької області.

Кіцак, В. (2000) Розселення українців Польщі в УРСР (1944–1947). Переселення їх із південних та східних областей в Західну Україну. Молода нація: альманах. Київ, №1. С. 96–122.

Пронь, Т. (2012a) Переселення українського населення з Польщі в Одеську область та його інтеграція в локальне середовище краю (1944–1946 рр.) Краєзнавство. №1. С.150–158.

Пронь, Т. (2012b) Болісна точка в історичній пам’яті України: переселення українців з Польщі в 1944–1946 роках у спогадах очевидців. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 29, С.173–182.

Шипік, Н. (2003) Сільськогосподарські переселення в Донбас у повоєнні роки. Нові сторінки історії Донбасу. Вип.10. С.122–137.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.06.2021

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ