№ 42 (2022)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 42. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця: ВДПУ, 2022. – 112 с. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42

Весь випуск
pdf