Настрої мешканців Вінниччини в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну (за результатами польових студій)
pdf

Ключові слова

Вінниччина, культурний ландшафт, польові дослідження, радянська ідентичність, соціокультурний простір

Як цитувати

Жмуд, Н., & Гребеньова, В. (2022). Настрої мешканців Вінниччини в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну (за результатами польових студій). Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 54–62. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-54-62

Анотація

Метою статті є вивчення суспільних настроїв мешканців Вінниччини в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну на основі польових матеріалів, зібраних в процесі науково-дослідної практики студентами історичного факультету та викладачами кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2022 році. А також відстеження динаміки світоглядно-поведінкових установок впродовж російсько-української війни з 2014-2022 р. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння) методів з принципами історизму, системності, науковості та верифікації і здійснюється в міждисциплінарній парадигмі крізь призму польового інструментарію (спостереження, опитування), соціологічної методики (статистичного та контент-аналізу), методології візуальної антропології (фіксація взаємодії опитуваного, простору та дослідника) та наративу як дискурсу. Зосереджено увагу на структурних методах та характеристиках наративного аналізу, які уможливили у розрізі методології дослідження ідентичностей комплексно підійти до виявлення когнітивних (мисленнєвих), змістовно-смислових і мотиваційно-прагматичних (поведінкових) контекстів суспільних настроїв мешканців краю. Наукова новизна роботи полягає у спробі комплексно простежити, зафіксувати суспільні настрої мешканців Вінниччини в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну, виявити динаміку цих настроїв впродовж 2014-2022 рр. та вперше ввести пласт польового матеріалу в науковий обіг, шляхом аналізу очікувань та підготовки до війни; спогадів про перші дні війни; особливостей життя під час війни; оцінки подій Євромайдану, Революції Гідності, анексії Криму, подій на Сході України, ставлення до внутрішньо переміщених осіб; до українських громадян на тимчасово окупованих територіях; оцінки дій української влади/ЗСУ щодо протидії російському вторгненню та дій облради/міської влади Вінниці щодо захисту регіону та міста, організації гуманітарної допомоги, інформування населення про небезпеки та події на фронті тощо. Висновки. Актуальність окресленої теми є важливою не лише в науковому, а й суспільному дискурсі, оскільки повномасштабне російське вторгнення торкнулося кожного українського громадянина безпосередньо. Стався якісний злам щодо сприйняття війни у класичному вимірі. На різних рівнях формування ідентичності (когнітивному, морально-етичному, поведінковому) відбулися суттєві зміни. Це вплинуло на о(перео)смислення себе та інших як представників соціуму, регіону, етносу, нації та гостро посилило необхідність голосно заявляти та виразно репрезентувати себе як національний моноліт у боротьбі з ворогом як всередині країни, так і на міжнародній геополітичній арені.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-54-62
pdf

Посилання

Барсукова, О. (2022). 82% українців вірять у перемогу України. Опитування. https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/4/247662

Бережанський, І. (2022). Перемога без поступок: соціологи дослідили настрої українців щодо умов закінчення війни. https://tsn.ua/ato/peremoga-bez-postupok-sociologi-doslidili-nastroyi-ukrayinciv-schodo-umov-zakinchennya-viyni-2100172.html

Бодак, В., Галів, М., Ільницький, В., Пантюк, М. (За ред.) (2022). Російсько-українська війна (2014–2022 рр.): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та правові аспекти : Наукова монографія. Рига, Латвія: «Baltija Publishing». 1421 с. https://dspu.edu.ua/news/z-yavylasya-kolektyvna-monografiya-rosijsko-ukrayinska-vijna-2014-2022-istorychni-politychni-kulturno-osvitni-religijni-ekonomichni-ta-yurydychni-aspekty

Гребенева, В., Жмуд, Н., Коляструк, О., Войнаровский, А. (2021). Социокультурная идентичность винницкой области как составляющая культурного ландшафта края (по результатам полевых исследований). Revista de etnologie și culturologie. Volumul XXX. С.78-87.

Жмуд, Н. (2016). Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: «свій-чужий-інший» (за результатами етнографічних експедицій). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць. Вип. 24. С. 222-227.

Кармазіна, М., Бевз, Т., Ротар, Н., Нападиста, В. (2017). Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. http://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/vyklyky_integraziini_perspektyvy_227.pdf

Кулик, В. (За ред). (2020). Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 328 с. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Kulyk-et-al-Interpretations-of-Russian-Ukrainian-confict-in-Western-publications-IPiEND-2020.pdf

Ліскович, М. (2022). Два місяці повномасштабної війни: висновки та завдання Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3468284-dva-misaci-povnomasstabnoi-vijni-visnovki-ta-zavdanna.htm

Магда, Є. (2015). Гібридна війна: вижити і перемогти. Харків : Віват, 320 с.

Опитування. Настрої українців під час війни. (2022). Група «Рейтинг». https://visitukraine.today/uk/blog/171/survey-by-rating-group-on-the-ukrainian-peoples-sentiments-at-war

Офіцинський, Ю. (2018). Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013 – 2017 років). Ужгород: РІК-У. 312 с. https://nsku.org.ua/wp content/uploads/2018/08/vijna2014.pdf

Пашков, М. (Упорядн.) (2019). «Війна і мир»: громадська думка про причини війни на Донбасі та перспективи врегулювання конфлікту. Проект «Конфлікт на Донбасі: сучасні реалії і перспективи врегулювання». https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf

РФ ННЛІЕСхП ВДПУ – Рукописний фонд навчально-наукової лабораторії з історії та етнології Східного Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Смартфон-панель. (2022). Міграція та соціально-політичні настрої під час повномасштабної війни Росії проти України. Маркетингові та соціологічні дослідження. Gradus Researc. https://gradus.app/documents/317/Gradus_EU_wave_12_UA.pd

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Наталка Жмуд

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.