2020: Випуск XXXII

					##issue.viewIssueIdentification##

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 32. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 144 с. DOI: 10.31652/2411-2143-2020-32

Опубліковано: 20.06.2020

Весь випуск