Районні газети Київщини та Чернігівщини про персональний склад виконавців Голодомору 1932–1933 рр.: списки уповноважених
pdf

Ключові слова

уповноважені, списки, Голодомор, Київська область, Чернігівська область, районні газети

Як цитувати

Якубовський, І. (2022). Районні газети Київщини та Чернігівщини про персональний склад виконавців Голодомору 1932–1933 рр.: списки уповноважених. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 30–38. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-30-38

Анотація

Мета дослідження полягає у з’ясуванні інформаційного потенціалу оприлюднених у районних газетах Київської та Чернігівської областей списків уповноважених та інших просопографічних матеріалів про персональний склад уповноважених. Методологія дослідження передбачає поєднання спеціально-історичних методів пізнання: джерелознавчого, порівняльного контекстуального аналізу, структурно-функціонального аналізу. Наукова новизна статті полягає насамперед у тому, що проблема вперше стала об’єктом дослідження. У районних газетах виявлено списки уповноважених від райкомів КП(б)У та сільрад, проаналізовано інформаційний потенціал цих документів та дотичних матеріалів крізь призму з’ясування персонального складу уповноважених. Висновки. Списки уповноважених від районних організацій та сільрад не призначалися для обов'язкового оприлюднення. Відтак виявлено лише  списки уповноважених райкомів та сільрад з 11 районів Київської та Чернігівської областей  на окремі політично-господарські кампанії. У переважній більшості реконструкція персонального складу уповноважених вимагає додаткового залучення інших матеріалів, уміщених у газетах. Інформаційний потенціал списків зазнав обмежень у зв'язку  тим, що в них не вказувалися ініціали осіб та, як правило, посади. Проте згадки про уповноважених в газетних статях та видрукуваних постановах районних органів влади подеколи компенсують ці прогалини. Крім того, у поєднанні зі списками, такі згадки свідчать про те, що одній і тій же особі районні чиновники могли змінити статус з уповноваженого від одного органу на представництво від іншого, або перевести в інше село. Стратегія влади полягала в наводненні сіл якомога більшою кількістю уповноважених, призначених різними організаціями. У цьому вбачали можливість забезпечити виконання своїх ухвал на місцях.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-30-38
pdf

Посилання

Бондар (1933). Бондар – куркульський підспівувач. Прапор Комуни. № 58. 20 лютого 1932 р. 1.

Виконанню (1932). Виконанню хлібозаготівель – більшовицькі темпи. За суцільну колективізацію. № 85. 6 вересня. 4.

Гудзь, В. (2019). Історіографія Голодомору 1932–1933 років в Україні: монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В.

Дати (1932). Дати 11890 тонн картоплі в листопаді. За суцільну колективізацію. № 107. 3.

Дезертирам (1932). Дезертирам не місце в лавах комсомолу й партії. Правда Прилуччини. № 120. 26 жовтня. 1.

Зламати (1932). Зламати куркульський саботаж. За суцільну колективізацію. №107. 18 листопада. 1.

Купеч (1932). Купеч, Ходики та Немирівка за організацію ясел. Поліська комуна. № 55. 21 квітня 1932 р. 2.

Опортуністична практика (1932). Опортуністична практика – голова причина затягування хлібозаготівель. Колективне село. № 1. 3 січня 1932 р. 1.

Партійно-масовою (1932). Партійно-масовою роботою забезпечити успіх хлібозаготівель. За суцільну колективізацію, Бобровиця.24 серпня. 1.

Постанова (1932). Постанова Бобровицького РПК 3-І-32 р. За суцільну колективізацію. № 2. 5 січня. 1.

Постанова бюра (1932). Постанова бюра Корсунського РПК від 25-ІІІ-33 р. Леніновим шляхом. № 22. 28 березня 1.

Про виконання (1932). Про виконання постанови ЦК КП(б)У про роботу колгоспного осередку. За соціалістичне Полісся. № 45. 17 травня 1.

Про заходи (1932). Про заходи до вивершення хлібозаготівель у районі. За більшовицькі темпи. № 132. 29 листопада. 1.

Про мобілізацію (1932). Про мобілізацію партактиву на село. За суцільну колективізацію. № 65. 6 серпня, 4.

Про організацію a (1932). Про організацію хлібозаготівель в грудні м-ці. За суцільну колективізацію. № 114. 3 грудня. 1.

Про організацію b (1933). Про організацію хлібоздачі одноосібними господарствами. Прапор комуни. № 121. 24 липня. 2.

Про організацію с (1933). Про організацію хлібоздачі одноосібними господарствами. Прапор комуни. № 108. 21 червня. 1.

Про перебіг a (1932). Про перебіг хлібоздавання. Шлях колгоспника. № 81. 16 жовтня. 1.

Про перебіг b (1932). Про перебіг хлібозаготівель. Леніновим шляхом. № 118. 28 жовтня. 1.

Про преміювання (1933). Про преміювання ударників мобкоштів. За суцільну колективізацію. № 7. 24 січня. 1.

Про стан (1932). Про стан хлібозаготівель у районі. За більшовицькі темпи. № 128. 23 листопада 1.

Про хід (1932). Про хід хлібоздачі по району. Соціалістична перемога. № 77. 16 серпня. 1.

Про якісне (1933). Про якісне приймання сільськогосподарчих робіт. Поліський комунар. № 39 16 квітня. 1.

Рапорт (1932). Рапорт РПК, РВК та ред. «ЗСК». За суцільну колективізацію. № 95. 6 жовтня. 2.

Редакційна (1932). Редакційна стаття. Колективне село. № 94. 3 серпня. 1.

Список (1932). Список прикріплених до с/р на час хлібозаготівель на осінню посівкампанію. Поліська Комуна. № 135. 24 серпня. 2.

Список a (1933). Список уповноважених для керування сівбою. Правда Прилуччини. № 61. 8 червня. 1.

Список b (1933). Список уповноважених сільрад по 10-20 хатках одноосібників. За більшовицькі темпи № 71. 4 липня. 2; № 84. 27 липня. 2.

Список c (1933). Список уповноважених десятихаток по організації хлібоздачі по одноосібному сектору Матіївської сільради. Прапор комуни. № 121. 24 липня. 1.

Список d (1933). Список відповідальних уповноважених 10-20 хаток по організації хлібопоставок державі серед одноосібників. За суцільну колективізацію. № 72. 27 липня 1933 р. 2; № 73. 30 липня 1933 р. 2; № 76. 9 серпня. 2.

Список e (1933). Список відповідальних уповноважених 10-20 хаток по організації хлібопоставок державі серед одноосібників. Прапор колективіста. № 63. 3 серпня. 2; № 64. 8 серпня. 2.

Список уповноважних а (1932). Список уповноважених, що прикріплені до сіл Коростенського району. Поліська Комуна. № 175. 4 листопада. 1.

Список уповноважених b (1932). Список уповноважених РПК по селах району Соціалістича Драбівщина. № 148. 20 листопада. № 1.

Список уповноважених (1933). Список уповноважених РПК на села в справі організації й проведення весняної сівби. Правда Прилуччини. № 29. 30 березня. 1.

Стасюк, О. О. (2021). Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932–1933 років в УСРР. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01. Історія України. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. 502 с.

Стасюк О. О. (2021). Становлення, формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду: монографія. Переяслав: Домбровська Я. М. 356 с.

Фільваркова А. В. (2013). Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928–1933 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. Історія України. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 184 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Ігор Якубовський

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.