Відновлення соціальної інфраструктури і матеріально-побутове забезпечення залізничників Вінницької магістралі у 1944-1945 рр.
pdf

Ключові слова

Вінницька залізниця, відбудова, соціальна сфера, працівники

Як цитувати

Мазило, І. (2022). Відновлення соціальної інфраструктури і матеріально-побутове забезпечення залізничників Вінницької магістралі у 1944-1945 рр. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 39–43. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-39-43

Анотація

Метою статті є аналіз відбудовчих процесів у соціальній сфері на залізничному транспорті, на матеріалах  історії Вінницької залізниці, шляхи якої де повністю, де частково, обслуговували територію,  підприємства, суб’єкти сільськогосподарського виробництва  Вінницької, Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької), Житомирської, Київської  областей  після  їхнього звільнення  радянською армією у 1943-44 роках. Об’єкт  дослідження виходить за регіональні рамки і дозволяє проектувати процеси, що відбувалися в межах одного суб’єкта господарювання та на інших залізницях в регіонах України. Дана стаття є спробою пошуку ефективних методик дослідження соціальної історії краю. Методологія дослідження базується на джерелознавчих прийомах, принципах об’єктивності, історизму, аналізу і узагальнень. Наукова новизна полягає  у введенні в науковий обіг нових джерел, фактів з соціальної історії Вінниччини і Вінницької залізничної магістралі як окремого, великого суб’єкта господарювання, який був ключовим елементом економіки Поділля. Висновки. Матеріальні втрати залізничного транспорту в масштабах України були значними – більше 10 млрд. карбованців. Збитки  Вінницької магістралі склали більше 340 млн. карбованців. На відновлення зруйнованого війною народного господарства держава виділила лише сім відсотків від суми збитків, яких зазнала Україна внаслідок війни і окупації. Логічно, що за таких умов першочергово відбудові підлягали залізничні колії, вузлові станції, підприємства. На залізничників випав великий тягар проблем і випробувань, подолання яких потребувало не лише відбудови виробничої, а й соціальної сфери транспорту. Як засвідчують архівні документи, не після завершення кривавої німецько-радянської війни, а одночасно з відбудовою основних засобів залізничної галузі було розпочато відновлення соціальної сфери.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-39-43
pdf

Посилання

Vietrov I.G, Lysenko O. E, Sheleiko T. V. (2016). Donbas 1943-1950-kh rokiv: vidnovlennia promyslovosti i transportnoi infranstruktury [Donbas 1943-1950s: restoration of industry and transport infrastructure]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 324 p. [in Ukranian].

Halchak, S. (2018). Podillia v roky Druhoi svitovoi kari (1939-1945) [Podillia during the Second World War (1939-1945)]. Vinnytsia: «Merkbiuri-Podillia», 654 p. [in Ukranian].

DAViO – Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti. [State archive of Vinnytsia region].

Koval, M. V. (1999). Ukraina v druhii svitovii i velykii vitchyznianii viinakh (1939-1945 rr.). [Ukraine in the Second World War and the Great Patriotic War (1939-1945)]. Kyiv: «Alternatyvy». 335 s. [in Ukranian].

Koliastruk, O. A. (2012). Povsiakdenne zhyttia ukrainskoho suspilstva u pershi povoienni roky (1944-1947). [Everyday life of Ukrainian society in the first post-war years (1944-1947]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia – Scientific Papers of Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University. Series: History. ХХ. 131-135. [in Ukranian].

Mazylo, I.V. (2009). Materialno-pobutove zabezpechennia pratsivnykiv Vinnytskoi zaliznytsi 1943-1948-kh rr. [ Material and household support of employees of the Vinnytsia Railway in 1943-1948] Vinnychchyna: mynule ta sogodennia. Kraieznavchi doslidzhennia. Vinnytsia: «Vlasiuk», 467-469. [in Ukranian].

Danylenko, V.M. (2010) Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-kh-seredyna 1950-kh rr.). [Postwar Ukraine: essays of social history (second half of the 1940s-mid 1950s)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. Ch. 1, 2. 350 s. [in Ukranian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Ігор Мазило

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.